به اشتراک گذاشتن قیر دستگاهها و زرتخانه ها بری سال ۱۴۰۱ سفت شدن تشخیص داده شد.به گذرش خبرنگر شانا، نمایندگان در نشاط الانی امروز (یکشنبه، اسفندماه پانزدهم) مجلس شورای اسلامی دور جران برسی بخش حزینای لایها بودگا سال ۱۴۰۱ هر کوشور اصلاح هر اقلام اساس آن نیست ۱۴۰ وزارت نفت است. معادل مبلغی پرداخت می شود و می خواهیم یک میلیارد ریال، یک میلیارد ریال، یک میلیارد ریال، یک میلیارد ریال، یک میلیارد ریال، یک میلیارد ریال، یک میلیارد ریال، یک میلیارد ریال، یک میلیارد. ریال، ریال، نفت خام، انتخاب، پالایشگاه، تصمیم دهاد، و ترازو، مواد خام، کر (واکیوم باتوم) برنج، حساب، حساب، ساعت، هفتاد، تخصص، انتشارات، ۱۰ میل ماهانه. به عنوان دبستان ۱۴۰۱ و کیوم باطوم (مواد خام) دکتر انتخاب دستگاه های آجرایی موضوع کجاست تصمیم دادا و وزارت نفت مابه تحمل کجا ارزیابی کردی با میانگین و زنی ماهانا قیامت های مامامازی مامامامی ایک پایک پایک ایهی. پیچهپ اکانت کانادایی. اشتراک گذاری:

۱- وزارتخانه های راه و شهرازی (آسفالت داخلی و فرعی راههایی و روستایی و شبکه رهایی آسفالت ابتدایی، فرعی، گذرگاه مرزی هدف بزفرینی شهری، مسکن مهر طرح های مسکن مهر و طرح های ملی فلکه ۴۸).

۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (به نظر تقاطع آسفالت و بهزازی رستاها و آگراطرح شرکت من در نیهادهی مهلی و ضیاریها ۲۰ روز است).

۳- وزارتخانه های آموزش و پروروش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس پرای نوسازی، مدارس، فضاهای آموزچی و فرهنگی، وزارتخانه های آموزش و پروروش، همچانین پردشایی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید طریقت).

۴- از کوشور آز، جاده سمانه ظهر (آسفالت بای، تقاطع جاده شهرها از سازمان ظهر بت) ۱۷ درساد بازدید کرد.

۵۰ در شامیه و وزارتخانه های کوشور شهرحی زیر ۵۰۰۰۰ نفر گرد آمدند و ۵۰ در آن چه باقی ماند ۵۰۰۰۰ نفر جمع شد منتفع شد میچود. معروف ترین آنها حق منفعت است که این سهم ران درند است.

۵- بسیج سازندگی ۷ درساد با توضیح زیر:

آسفالت پانگ درساد برایی مزارع مسیر رهائی بین، پاسگاههای انتظامی، پائگاههای قسمت بسیج، گلزار شهدا، باغ مزاح و یادمانهای دفاع مقدس، آسفالت دو درساد برایی پایگاههای شکاری و پادهشاد تگشوار قاسمشاهواز، عابرانه و جانمازها، قیرباباشی و خاکپوش سازگار با محیط زیست) ۲ درساد.

۶- وزارتخانه های صنعت، فلز و تجارت (سازمان صنایع کوچک، شهره صنعتی، گذرگاه آسفالت، خیابان ها، جاده های دیسترسی، شهرک های و بخش های صنعتی یک درساد).

بدهی وزارتخانه‌های راه و شهرازی در قیرسازان در صالحی با توجه به قوانین و تصمیمات اخیر بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از طریق واگذاری مواد اولیه (واکیوم باتوم) قابل پرداخت با قوت بیشتری پرداخت شد.

هزینه جایگزینی مواد خام، قیر (و زیره، بوتم) با نفت سفید با محاسبه مالیه ارض افزوده و طعم گلوله ها با ۲۰ لایروبی و توزین نعل.

و به ملاقات کارمندی رفت که بین خود و خزنه دری کول کشور آست تسویه حساب کرده بود. سوال اینجاست که بند کارمندی که برای تایید باید معاوضه شود کجاست و اعلام سهم استنها شرط است همینطور که اطلاع دهیم قانون این سند چیست.

وزارت نفت و دستگاه آگری که مظفان و حداقل و هرسه ماه یکبر و گازرش امل کرد خود را بهسورت وصل می کند در آن به صورت کمیسیون و برنامه و بودگا نوشته عمران و انرژی کنند می فرستند.

یک دفتر حسابداری سفارشی، قانون کجاست؟

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/