به این انجمن همه وقت سبزیجات معاصر برای مصرف کردن دارید – اطلاعات مادارا


اول اجتناب کرده اند همه، باید بدانیم کدام ممکن است سبزیجات معمولا برای ادغام کردن چه چیزهایی هستند. تره، شاهی، تربچه، ریحان، نعناع، ​​پیاز، ترخون را انتخاب کنید و انتخاب کنید جعفری اجتناب کرده اند جمله سبزیجات خامی هستند کدام ممکن است می خواهیم شناخته شده به عنوان سبزی خوردن کنیم.

{برای بسیاری} اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی، نگهداری سبزیجات فوق العاده دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل برانگیز است، همراه خود برخی فرآیند های صحیح می توان سبزیجات را به مدت عالی هفته نگهداری کرد.

چگونه سبزیجات را برای عالی هفته معاصر نگه داریم؟

سبزیجات خوش سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذیذ رژیم غذایی متعدد اجتناب کرده اند خانوار های ایرانی است کدام ممکن است هر کدام خواص غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارویی خاص شخصی را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن آن فوق العاده {مفید است}. {در این} نیمه سعی کردیم تعدادی از ترفند را ارائه می دهیم آموزش دهیم به همان اندازه بتوانید برای مدت زمان بسیار طولانی تری به مصرف کردن سبزیجات یکپارچه دهید.

اول اجتناب کرده اند همه، باید بدانیم کدام ممکن است سبزیجات معمولا برای ادغام کردن چه سبزیجاتی می شوند. تره، شاهی، تربچه، ریحان، نعناع، ​​پیاز، ترخون را انتخاب کنید و انتخاب کنید جعفری اجتناب کرده اند جمله سبزیجات خامی هستند کدام ممکن است می خواهیم شناخته شده به عنوان سبزی خوردن کنیم.

همه وقت بعد اجتناب کرده اند کنار هم قرار دادن شدن فوری سبزیجات را آلوده نشده کنید. به همان اندازه برگ های زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار دار بین سبزی ها بقیه سبزی ها را زود بی رنگ نکند.

سبزی ها را بعد اجتناب کرده اند آلوده نشده کردن، خوشایند در آب خنک بشویید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استریل کنید.

برای ضدعفونی سبزیجات بیشتر است اجتناب کرده اند چرخ دنده خالص یادآور سرکه هر دو نمک بیشترین استفاده را ببرید به همان اندازه سبزیجات مدت بیشتری معاصر بمانند.

مایع ظرفشویی هر دو هر ماده ضدعفونی کننده عکس عمر سبزیجات را مختصر می تنبل.

۱۰ به همان اندازه ربع ساعت برای آلوده نشده کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین برداشتن سبزیجات کافی است، از اگر مدت بیشتری در آب بمانند، زودتر تنظیم رنگ داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاستیکی می شوند.

سبزیجات شسته شده را آبکش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود عالی ساعت استقامت کنید به همان اندازه آب آن خارج شود.

سپس سبزی های شسته شده را روی پارچه نخی پهن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت ۳ به همان اندازه ۴ ساعت روی پارچه آرامش دهید. هر نیم ساعت یکبار سبزیجات را بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین کنید به همان اندازه انصافاً فریب دادن شوند. از اگر گیاه خیلی کم آب داشته باشد برای عجله بی رنگ تبدیل می شود.

راه هایی برای یکپارچه خوردن سبزیجات

برای معاصر نگه از گرفتن سبزیجات اجتناب کرده اند حوله آشپزخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیسه های پلاستیکی بیشترین استفاده را ببرید.

در این مد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند معمولاً پرسیده می شود‌ترین فرآیند‌های نگهداری سبزیجات است، سبزی‌ها را باید روی کاغذ پهن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف آن بپیچید. از کاغذ رطوبت اضافی سبزیجات را فریب دادن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند چسبندگی آنها جلوگیری می تنبل. سپس سبزیجات را در کیسه فریزر بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کشوی پایینی یخچال قرار دهید به همان اندازه هوای اضافی بین سبزیجات منتشر شده نشود. این مد زمان پردازش سبزیجات را تنبل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات را به مدت ۵ به همان اندازه ۷ روز در یخچال مفید .

زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمال کاغذی برای معاصر نگه از گرفتن سبزیجات:

برای این مد نگهداری عالی ظرف پلاستیکی صحیح محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجود در آن را همراه خود دستمال کاغذی بپوشانید. سپس سبزیجات را موجود در آن بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عالی لایه کاغذ بپوشانید. در ظرف را ببندید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یخچال بگذارید به همان اندازه سبزیجات به مدت عالی هفته مفید نگه دارد. اگر {در این} مدت تعدادی از برگ سبزی پلاستیکی شد، آن ها را بردارید به همان اندازه به سبزیجات تولید دیگری آسیب نرسانید.

پلاستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیسه هوا برای معاصر نگه از گرفتن سبزیجات:

در نیمه های در گذشته گفتیم سبزی های شسته شده را در یک واحد کیسه پلاستیکی بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن را ببندید به همان اندازه مقداری هوا در آن ترکیبی شود. سپس کیف را روی آن بپیچید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گره بزنید. در این مد سبزیجات به مدت ۷ روز در یخچال مفید می یادآور.

سبزیجات را نشویید:

به این انجمن سبزیجات را آلوده نشده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون تمیز کردن در نایلون حفظ کنید. کف نایلون را یکی ۲ حوله بچینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات را موجود در آن بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوج نایلون را گره بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یخچال بگذارید. توصیه عالی حوله کاغذی هر دو پارچه نخی نازک روی آن، سبزیجات را مرطوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاستیک نمی شود.

سپس سبزی ها را شسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میزان مورد نیاز {هر روز} بیشترین استفاده را ببرید. همراه خود این کار سبزیجات خواهید کرد برای حدود عالی هفته معاصر {می ماند}.

رژیم لاغری سریع