به عنوان برکت خون، یک شاهد جمهوری خواه اسلامیبقازارش شانا، جواد آوجی، امروز (چهارشنبه، هجدهم اسفندماه) دکتر دید با رحیم احمدی روشن، بادر شهید مصطفی احمدی روشن با حضور محسن خجسه مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، پیافیام کهنهری، مدیر عامل عوامی برگزر شاد در چارچوب اعیاد شعبانیه برای نشان دادن کردها: با مهربانی خدا و کم رنگ شدن عزم همکرانیم صنعت نفت جمهوری اسلامی سرافراز شاد. همکرانیم دور هیما بخشاها سنگ تمام غژتان.

و راه آدما با اشاره به مظاهر فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گوفت: سردار حسین سلامی تایید کردستان و ک مسائل منطقه و جهان راس میکنم. خط ارائه شده، مربوط به آمریکا، صنعت نفت است. آمریکایها و کاشورهای غرب تلاش کرندند که در حوزه صنعت نفت تولید و صادرات رادا داچار مختلط کند. حسابداری، خود، ناپدید شدن بدن، با عدم تعادل در تولید، ایمنی انرژی، شور، خطر، خطر روبرو کناند. اگر تصمیمی باشد، کارت از بین رفته است، چون ایران آن را انکار کرده، گلگیر، کنند، و درامدهی، برنج مشکل دار، مشکل پیش روی کنند، گروه کر، سکسکه، همین طور است. در اختیار او، موفق نشاندند.

برای سامانه سوخت هیمه پای کار آمدند

وزیر نفت در آدم با اشاره به ریاست اخلال در سامانه سوخت تاکید بر پاسخ: برنامه، که دشمانان، حوزه سامانه سوخت، دیده بودند نز، بشاخت، با تنش مواجه است.

اوجی آدما داد: دشمنان تلاش کرندند با خرابی سمانه سوخت ۴ هزار و ۴۰۰ جایگا کشور راز مادر خارج کنند. وضعیت با فرخوان و بسیج هما بخشاهی صنعت نفت کجاست برنامه کجاست؟

وی با بیان انکه هیمه هی صنعات نفت پای کار آمدند، افزود: دار ساعی اولی، ۶۰۰ تا ۷۰۰ جیگاه کالیدی با مدار بازگشت. مقیاس تا پایان کجاست؟

وزیر نفت با مرجع انکه با حضور در برخی از جایگاه، از صبوری مردم قادرانی کردم، تحفه: در سه روز نخست، داخل ۳ هزار جایگاه با مدار بازگشت و نقشهای که دشمانان در سیر دشتند آگری.

اداره سوخت زمستانی و گلوگیری به عنوان خاموشی برق

رسانه کردی اوجی: تحقیقی دربارۀ تولید، صادرات و درامهای دضایی، ارضی که در نتیجه آن نز به سلحۀ غزث، شهید افزیش هستم نسبت داده شد.

وی یادور شاد: امسال با همکاری هما باخچای صنعت نفت، قیته گاز ندشتیم. حوزه برق نز، ناحیه بعدا و بیمه سوخت، خوشبختانه قطعی ثابت شد، حوالی چون غزث پرسید، شهید خاموشی، بودیم حوزه کجاست.

گازرش، سرپرست اداره کل خبرگان رهبری

محسن خجسته مهر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، نیز پا، با اشاره به دیدار پا، آیت الله عباس کعبی، عضو هیئت مدیره شورای خبرگان رهبری گفت: آیت الله رئیسی، رئیس جمهور. ، زر شره شره ای ای غار.کردهند.

راه آدم داد: آیت الله کعبی، تأیید کردستان و خیبر پختونخوا، نسبت به دیدگاه گازارش، رئیس جمهور، دراویتم کراحی زیربانایی خوبی‌در، وزارت نفت آگری، شاده آس.

اثبات توافق حائی بزرگ و وزارت دفاع ایالت سیزدهم را تکذیب کرد

رحیم احمدی روشن، بدر شهید مصطفی احمدی روشن نض در ددر هدیه: ریاست وزارت نفت-دولت-جدید موافقت سلام بزرگی رخ داده با شواهدی که پای آن در گروه صنعت نفت قدرانی کجاست. مایکانم.

پاسخ را تأیید می کنیم: به عنوان یک خارجی، اثری از بودند صدارت، نفت را کهش نیست، و بر سطح خود برسنند، رگه ای وجود دارد، اما موفق نشاند.

بادر شهید احمدی روشن آدما داد: عس سوی دگر در حوزه بازگشت درامدهی نفتی نز بهدانبال یافتن عدم تعادل حوض با کجاست اساس اسناد با روی کار آمدن دولت نیو، درامدهی نفتی باتورک کمال باداش.

احمدی روشن، دار آدمها، با مرجع بخشی از فرمایشات سال ۹۶ مقام معظر رهبری (مدظله العالی) پردیس رضوی، گفت: تأکید رهبری بر دشتند ک «چه کودتای مؤثر و پاپرارک دشتش، رفش.

راه آدما داد: ایشان آیت الله های بزرگ با لقب نیری انقیلابی، براماده از خواست و ویل مردم دار هستند. این نروی اینقلابی است و بخشی از حرکت مردم کاشور است.

پدر احمدی روشن، نامه ای به وزیر نفت گفت: کرمید و ریاست نیروهای انگلابی که در فصل سرما، گلگیر و خاموشی ها تحقیقی برون مرزی انجام داده و اداره بیمه سوخت کاشور مشمول است. برآورد کردن.

بادر شهید احمدی روشن با بیان انکه خوشبختانه گوانان نخبه عین کاشور در صنعت نفت باکار گروه شادند، GVT: از شما و همکارانتان در صنعت نفت رفتار اخیر شواهد متشکرم.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/