بیانیه جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره تعهدات هسته ای ایران – پایگاه خبری مدرس


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; گروسی گفت: فاصله گرفتن تهران از تعهدات هسته ای به معنای ساخت سلاح هسته ای نیست.

وی درباره وضعیت نیروگاه های هسته ای در اوکراین گفت: حفظ تعاملات با روسیه در مورد وضعیت این مکان ها بسیار مهم است.