بیشترین بهره را از قرار ملاقات های خود برای دیابت نوع ۲ ببرید

نمودار مفیدی که به شما کمک می کند از قرار ملاقات های خود برای دیابت نوع ۲ بیشترین بهره را ببرید:

چه کسی از شما مراقبت می کند، چگونه با آنها تماس بگیرید و تاریخ ملاقات بعدی

نام اطلاعات تماس قرار ملاقات بعدی سوالات من

دکتر

پرستار

متخصص تغذیه/

متخصص تغذیه

متخصص پا

عینک فروشی

  1. بیمارستان

مشاور

  1. بیمارستان

مشاور

  1. بیمارستان

مشاور

داروخانه

حمایت کردن

سازمان

کلاس ورزش

همچنین پست وبلاگ ما را در مورد آنچه در بازدیدهای بهداشتی خود بپرسید ببینید