بیوگرافی فاطمه کاملی وینر اینستاگرام با ۱ میلیون فالوور فعال


فاطمه کاملی این یکی از برندگان در اینستاگرام است. تولید محتوای طنز در کنار همسرش شهرت بیوگرافی فاطمه کاملی از بین بازیگران ایرانی می توان به سهیلا رضوی اشاره کرد.

خلاصه ای از زندگینامه فاطمه کاملی

نام فاطمه کاملی
بدنیا آمدن
شوهر فرهاد لاوری
حرفه روکش اینستاگرام
مشخصات فاطمه کاملی
فاطمه کاملی

بیوگرافی فاطمه کاملی

متأسفانه از زندگی خصوصی خانم فاطمه کاملی به جز تولید محتوای اینستاگرامی و شغل وینر اطلاعاتی در دست نیست.

عروسی فاطمه کاملی

فرهاد دلاوری، همسر فاطمه کاملی نیز برنده اینستاگرام است.