بی تدبیری دولت به تیم ملی هم رسیده است


بر اساس گزارش طنجه؛ شرایط تیم ملی خوب نیست. با اخراج اسکوچیچ، فدراسیون فوتبال چهار ماه مانده به جام جهانی به دنبال سرمربی برای ولورین ایران است.

مشخص نیست تصمیم گیرنده کیست. آنها هیچ اطلاعات قابل اعتمادی در مورد کاری که می خواهند انجام دهند ارائه نمی دهند. در این زمان که فقط یک زمین تمرینی در پیش داریم، چگونه هماهنگ کنیم؟ اگر نیاز به تغییر دارد، بهتر است از یک مربی قوی استفاده کنید.

مردم خواهان نتیجه گرفتن تیم ملی هستند اما هرج و مرجی که در مدیریت کلان کشور در حال رخ دادن است به فوتبال هم سرایت کرده و آقایان سرمربی را بدون هیچ گزینه دیگری برای تیم ملی برکنار کرده اند و فقط هستند. بحث و مشورت برای یک گزینه جدید.

در مورد سیره فوتبالیست عزیزمان خداداد همیشه دوست داشتنی این اتفاق را وارونه تلقی کرد و عده ای هم به حرف او ماندند. برادر من کی برگشته؟ برگرد از چه کسی به چه کسی و از چه جایگاهی به کدام جایگاه؟ از ویلموس و اسکوچیچ، چگونه؟

به نظر من زمانی که ویلموس و اسکوچیچ انتخاب شدند این عبارت منطقی بود زیرا ما از سطح کی روش به مربیان ضعیف تر رسیدیم. اما امروز بهترین گزینه قطعا کی روش است.

پایان مقاله