تأثیر تأثیر گذار در لمس شدن پروتز سینه چیست؟ – زندگی ایده آل | لیپوماتیک | کویتیشن


عوامل متعددی شامل ضخامت بافت سینه ، نوع پروتز و میزان دقیق بیمار در تشخیص این مورد تأثیر می باشد. هیچ عملی نمی تواند تضمین کند که بعد از عمل بیمار به هیچ وجه پروتزش را در لمس نمی کرد. بنابراین اگر پذیرفته اید که تحت عمل جراحی پروتز قرار گرفته اید ، باید احتمالاً پروتز را در قسمتهایی از بدن خود در نظر داشته باشید ، پذیرفته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید