تأمین عرف: {در این} ۴۰ سال مردمان نجابت زیادی آرم دادند – پایگاه خبری مدارا


بر ایده داستان ها تحمل،آیت الله جعفر سبحانی، یکی اجتناب کرده اند مراجع تقلید اظهار داشت: این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی باید در کل سال سفرها را انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفات خیابان ای را کاهش دهد.

آیت الله جعفر سبحانی در دیدار همراه خود فرمانده معظم کل قوا ضمن تبریک عید سعید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن سال جدید اظهار داشت: در چهل سالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند انقلاب می گذرد اشخاص حقیقی فوق العاده مودبی به بیانیه سوگند خورده رسیدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت در صحنه بودند، انشالله کدام ممکن است بهتر از شرکت ها را به مردمان حاضر دهید.

وی افزود: آنچه بدون هیچ ملاحظه ای است اصولاً مردمان در ایام نوروز احتمال دارد بازدید دارند، به همین دلیل باید دقت کرد کدام ممکن است سفرها در کل سال انجام شود به همان اندازه شاهد تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحات کمتری باشیم.

آیت الله سبحانی همراه خود دقیق اینکه محافظت جان مردمان بر عهده پلیس است، تصریح کرد: اقدامات انتظامی در ملت فوق العاده جذاب است، برای کاهش تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث باید اتاق در نظر گرفته شده تشکیل، این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} از واقعی اجتناب کرده اند طریق صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما انجام شود. برای کاهش تصادفات رخ خواهد داد.

چون آن است سردار «حسین اشتری» فرمانده کل ملت در سخنانی اظهار داشت: همکارانم اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ به همان اندازه نوک ۱۵ فروردین ۱۳۸۰ کنار هم قرار دادن ایام نوروز هستند.

وی افزود: {در این} ایام مونتاژ شورای برتر بازدید کنندگان همراه خود حضور رئیس جمهور تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها خوبی متعهد شدن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایام نوروز همراه خود مسئولان مربوطه توافق شد. “

فرمانده کل انتظامی ملت همراه خود دقیق اینکه سفرهای نوروزی امسال نسبت به ۲ سال قبلی افزایش داشته است، تصریح کرد: همراه خود وجود افزایش ۵۰ درصدی سفرها {در این} ایام، با این حال خوشبختانه شاهد کاهش ۲۰ درصدی سفرها هستیم. انواع قربانیان

سردار اشتری افزود: همراه خود همکاری مردمان تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است با این حال حتی خوب تصادف هم بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس به همان اندازه نوک سفر در کنار هم قرار دادن باش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدار ما به مردمان اینجا است کدام ممکن است بازگشت شخصی را به تعویق نیندازند. روز های اخر.”

سردار اشتری تصریح کرد: در کل سال بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ میلیون شرکت ها اجتناب کرده اند جمله صدور شهادت دادن، گذرنامه، مقوا نوک خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره به مردمان حاضر تبدیل می شود. شرکت ها در اصل کار .. برای بیانیه سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت اصولاً در خدمت رسانی به مردمان.