«تاریخ» جزء جدانشدنی یک رمان خوب است – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شرفی آنها خوب هستند وی در کارگاه رمان فرهنگسرای انقلاب اسلامی قزوین که شامگاه چهارشنبه در تالار حافظ حوزه هنری قزوین برگزار شد، گفت: تمدن و تاریخ به هم پیوسته است و تاریخ را نمی توان از رمان جدا کرد.

جلال آل احمد، دبیر جشنواره ادبی ادامه داد: هر نویسنده ای که رمان می نویسد بخشی از متن داستان می شود و خواسته یا ناخواسته این اتفاق می افتد.

وی بیان کرد: در ارزیابی رمان های ماندگار، رابطه آنها با یک داستان خاص بررسی می شود و خود رمان موضوع اصلی است و تاریخ گرایی ویژگی آن است.

این نویسنده با بیان اینکه اگر رویکرد ما این باشد که رمان در خدمت داستان باشد، گفت: در این صورت اگر نویسنده داستانی را ابزاری برای نوشتن داستانی اثرگذار قرار دهد در این صورت دو حالت پیش روی ما است. در خدمت داستان .

محترم آنها خوب هستند وی ادامه داد: در نگاه دسته دیگر، نویسنده از ابزار و شگردهای داستانی برای به تصویر کشیدن تاریخ استفاده می کند و از منظر دسته دوم می توان گفت که آنها تعریف گسترده رمان تاریخی هستند. در حالی که در این مقوله، محصول یک محصول ادبی است و نه انسان.

این کارشناس فرهنگی و ادبی با بیان اینکه نباید فراموش کرد چرا که کار خیال مبتنی بر کار خیالی است بنابراین موضوع روایی می شود، گفت: نمونه های تاریخی مانند تاریخ بیهقی این موضوع را تایید می کند.

جلال آل احمد، دبیر جشنواره ادبی با بیان اینکه تمدن اسلامی آن طور که به نظر می رسد با قصه گویی شکل گرفته است، تصریح کرد: هر نمونه ای که در مدارس تدریس می شود، زیر تاریخ و روایت است و تمدن اسلامی چنین است. پیوند با تاریخ که گویی تاریخ ظهور کرده است. از قرآن است.

وی یادآور شد: اگر ایران اولین کشور در جهان است که سازوکار حکومتی تشکیل می دهد به دلیل وجود روایت و تاریخ است، تلخی هایی که برای حفظ تاریخ گرفته ایم بی نظیر است.

محترم آنها خوب هستند نمایش اون رمان نویسنده نمی تواند با تاریخ بیگانه باشد، گفت: تاریخ و زمان وقایع مهم است و با این تعریف، رمان زرد رمانی است که ربطی به تاریخ ندارد.

این نویسنده ایرانی با طرح این سوال که رابطه تاریخ و رمان چیست؟ وی تصریح کرد: باید تناسبات و بیان گزاره های تاریخی در رمان تاریخی رعایت شود تا به بالاترین سطح اعتبار در بین عموم دست یابد.

وی خاطرنشان کرد: گزاره های امروزی باید بر اساس گزاره های تاریخی تعریف شوند، بنابراین باید گزاره های تاریخی را سنجید و نسبت به آن ها آگاهی داشت.