تامین زیرساخت های ارتباطی دولتی در استان فارس توسط ایران سل


به گزارش تالانیوس: به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی ایرانسل صبح همانطور که صحبت می کنیم چهارشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ در دیدار دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر محمد هادی ایمانی استاندار فارس، تفاهم نامه راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند شعب ایرانسل امضا شد. جامعه دولتی در استان فارس

بر مقدمه این قرارداد، ایرانسل، اولین حاضر‌دهنده ۵G ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکورددار سرعت آنلاین، زیرساخت‌های ارتباطی می خواست برای پیوستن بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰۰ وسط دولتی اجتناب کرده اند جمله مناطق کشاورزی، بخش‌ها، شهرستان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان‌ها را به جامعه دولتی تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی خواهد کرد. .

استاندار فارس {در این} دیدار همراه خود ردیابی به افتتاح قریب الوقوع آزادراه شیراز – اصفهان، افزایش همکاری ها برای تعمیر سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در محافظت ارتباطی این آزادراه را نیازمند شد.

مدیرعامل ایران سل همراه خود ردیابی به بهبود محافظت آنلاین پرسرعت کشاورزی در مناطق کشاورزی در سال قبلی اجتناب کرده اند پایان دادن ورود روستاهای بالای ۲۰ خانواده به جامعه سراسری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین پرسرعت توسط ایران سل خبر داد. نوک این سال .

عباسی‌رند علاوه بر این انواع سرمایه‌گذاری‌های ایران سل در استان فارس در سال ۱۴۰۱ را ۲۶۰۰ میلیارد ریال گفتن کرد.


تاکید بر تعمیر سبدها بهبود محافظت جامعه در شیراز

مدیرعامل ایرانسل علاوه بر این ظهر همانطور که صحبت می کنیم میزبان بسیار زیاد اجتناب کرده اند مسئولان شهری در ساختمان ایرانسل شیراز بود.


نشست مدیرعامل در شیراز ایران

{در این} دیدار دکتر علیرضا بکیفترت مشاور شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس مجلس استان فارس در مجلس شورای اسلامی، دکتر جعفر قدیری مشاور شیراز در مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندس سید احسان الاصنافی شهردار شیراز. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی ناصری قرقانی عضو هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصحاب رسانه شورای اسلامی شهر شیراز، مدیرعامل ایرانسل نیازمند آسانسور کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری بین تجهیزات های مختلف اجتناب کرده اند جمله شهرداری برای افزایش موقعیت یابی های ارتباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد محافظت جامعه در شیراز.

مسئولان حاضر {در این} نشست علاوه بر این همراه خود ردیابی به تخصص ایران در تحمیل دیتاسنترها اجتناب کرده اند ایران سل برای حاضر فینال عصر جامعه تلفن در کنار (۵G) را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مشارکت در بنزین رسانی به شهر شیراز اجتناب کرده اند طریق مونتاژ زیرساخت های فیبر نوری تشکر کردند. . ایجاد وسط در شیراز.

پنجمین موقعیت یابی ۵G ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانسل در گذشته تاریخی ۳ اسفند ۱۳۹۶ همراه خود حضور قائم مقام وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس وقت گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی (مدیرعامل) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل ایرانسل در محوطه باز شهرداری شیراز افتتاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خدمت رسانی رسید. به افراد این شهر