تذکر باقری کسب اطلاعات در مورد سطوح پایانی مذاکرات


به گزارش تلنگر، علی باقری روز پنجشنبه در حساب خصوصی شخصی در توییتر نوشت: صرف نظر از چقدر به جاده بالا نزدیک می شویم، لزوماً تضمینی برای رفتن اجتناب کرده اند آن {وجود ندارد}. این امر درهم آمدن است هوشیاری، وفاداری قدم‌ها، خلاقیت تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکردی متعادل برای برداشتن گام آخرین است.

برای انجام کار، رویدادها غربی باید انتخاب ها خاصی بگیرند.

خواهید کرد بالقوه است کنجکاوی مند باشید:

به آگاه افسران وین، مذاکرات به مرحله آخرین رسیده است.

Ts //