ترانزیت گاز طبیعی به عنوان اوکراین آدام دردبا گازارش خبرگزاری رویترز به عنوان کیف، ایبراتور خط گاز لولا، اوکراین رز، یخشنبه (هستم اسفندماه) رسانه کردی، به عنوان ترانزیت گاز روسیه از طریق آروبا، جاده اوکراین، بهتور آدی، آدمه، ایران، انفجار درله.

یک مقام اکراینی بودند نروهای روسیه خط لولا گاز را شمال شرق خارکف منطقه انفجار کارند اما یک خط در آشیانه ایا بخش آسیبده با خط لولا ترانزیت یک خط ترانزیت

اینجا وضعیت فعلی است، شرکت انرژی دولتی، نفت گاز، اوکراین، رز شنبه (هفتم اسفندماه) رسانه کردی، مردم کرد می خواهند پالایشگاه کارکانان، نفت شاپلینسکی، شرق منطقه خارکف، منطقه کردستان، آنجا باشند. خطری نداره مشکلی نداره

درست مانند لشکرکشی روسیه به اوکراین، منطقه خارکف درمرز، روسیه، با نقاط اصلی درگیری، تغییر تنش.

افزون بر عین، ناتالیا بالاسینویچ، شاهدار و اصیلکف der Wedway پرچم کردی، مشخای، روسیه، ماه در جنوب غربی کجاست، چگونه به کردها رسید؟

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/