ترانه علیدوستی تازه کشف حجاب کرد؟


ترانه علیدوستی تازه کشف حجاب کرد؟

گزارش کردن واژگون شدن; ترانه علیدوستی بازیگر همیشه منتقد و فمینیست کشورمان که همیشه منتقد است و همیشه در حوزه حرفه ای و غیرحرفه ای اش دخالت و اظهار نظر می کند این بار از کشف حجاب خبر داد.

این در حالی است که او قبلاً به معنای معمول جامعه ایرانی حجاب نداشت و فقط لباس هایی می پوشید که پوشیده تر از لباس های معمولی بود. برای من این سوال پیش می آید که چرا قبل از تبدیل اعتراضات به شورش این کار را نکرد و حالا چرا این کار را کرد.

عکس های زیر نشان می دهد که این بازیگر خوب و سرشناس تا به حال حجاب نداشته است.

ترانه علیدوستی تازه کشف حجاب کرد؟

ترانه علیدوستی تازه کشف حجاب کرد؟