تزریق ۷۰ میلیارد شهرت برای مونتاژ مجتمع های پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اردبیل


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اردبیل، عصر درست در این لحظه سید حمیده عاملی در بازدید اجتناب کرده اند محل احداث را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتمع های جدید واحه علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اردبیل، تصدیق شد: اخیراً حدود ۷۰ میلیارد ریال سود اجتناب کرده اند سال قبلی به این چالش پمپاژ شده است. بازدید ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقعً همراه خود چه کسانی اصولی را رعایت خواهیم کرد به همان اندازه تخصیص بودجه تسریع شود.

وی افزود: روال کارگاه های نوآوری باید به همان اندازه نوک سال ۱۴۰۱ اجرایی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ساختار اجرایی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای پیگیری این موضوع مونتاژ ای همراه خود معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری برگزار تبدیل می شود.

استاندار اردبیل یکپارچه داد: تامین دارایی ها می خواست ساختمان اجرایی واحه علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اردبیل در نشستی همراه خود وزیر علوم رصد تبدیل می شود.

عاملی اظهار داشت: باید اقدامات اجباری برای کنار هم قرار دادن سازی محوطه این مجموعه برای کارگاه های نوزاد نمایندگی های فناور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تسریع در ایجاد شعب آن مونتاژ ای همراه خود تجهیزات های شرکت ها رسان تشکیل شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر این برای حاضر پروانه ساختمانی برای نمایندگی های فناور باید مونتاژ ای همراه خود شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی خاتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی اجباری تشکیل شود.

انتهای پیام/۳۴۶۳/
این را برای صفحه اول هدایت دهید