تعداد GICIF 18، کوشور رشیدبه گذرش شانا ۱۷ کوشور از جماعت سدیرکننده کاشورهای دو وزارت امروز (دوشنبه، دوم اسفندماه) طبق معمول توسط پوستین موزامبیک با عنوان ناظر جماعت کرند موفقیت تأسیس شد.

مالزی، نروژ، عراق، پرو، آذربایجان و امارات آدرس اعضای ناظر گروه میکانند گاز کاشورهای سادرکاناندا را دارند. کشورهای، الجزایر، پولیو، مصر، گینه استاوی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، و ونزوئلا، ۱۱ عضو اصلی JICF-Histand.

جمهوری موزامبیک در جنوب شرقی آفریقا و جمهوری موزامبیک در شرق ماپوتو. یک مشتری رسمی یک متولی پرتغالی است. Maine Barawardha Dhakhair Gazi Kashur Mozambique ke Shamil Shell Gas Nez Michoud، ۲۵۰ تریلیون متر مکعب.

اعضای مجتمع گاز کاشورهای صدرکننده ۴۴ !

مجتمع گاز شاسمین نشت سران کاشورهای سدرکاننده (جیسف) فردا (صحنبه، سوم اسفندماه)) دوحه برگزار میچود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/