تفریق / که تو مولای او هستی پس علی مولای اوست (۸)رویدادهای مهم این روز در تقویم شمسی (۲۷ ژوئیه) • ولادت شهید محمدتقی ترکمانی (استان همدان، شهر همدان) (۱۳۳۹ هجری شمسی) • ولادت شهید علی اکبر مکوندی (استان خوزستان، شهر هفتگل) (۱۳۴۸ هجری قمری) • ولادت شهید کیانوش غدیر رحمیداوی (استان خوزستان، آبادان) ۱۳۴۹ هجری شمسی) • ولادت شهید مدافع حرم محمد آژند (استان تهران، شهر تهران) (۱۳۵۹ هجری قمری) • شهادت مهرداد ربانی (استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، شهر نصرآباد) (۱۳۶۰ ه.ش.) • شهادت حسین فرقانی بیدگلی (استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل) (۱۳۶۱ هجری شمسی) • شهادت علیرضا پهننده (استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل) (۱۳۶۱ ه.ش.) • شهادت عباسعلی رحیمی نصرآبادی (استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل) ، شهرستان نصرآباد (۱۳۶۱ ه.ش.) • شهادت حسینعلی حجتی (استان اصفهان، شهرستان نجف آباد) (۱۳۶۱ ه.ش.) • شهادت ذبیح حسنی (استان زنجان، روستای میرجان) (۱۳۶۱ هجری قمری) • شهادت شعبان حسنین زاده (مازنداران) ، آمل شهرستان) (۱۳۶۱ هجری شمسی) • شهادت علی رضا اشرفی امیری (استان مازندران، شهرستان بابل) (۱۳۶۱ هجری قمری) • شهادت اکبر آقاجانی (استان مازندران، شهرستان بابلسر) (۱۳۶۱ ه.ش.) • شهادت مسعود پرویز (استان قزوین)، شهر قزوین) (۱۳۶۱ق). شهادت سید امرو فوازلی (استان خوزستان، شهر اهواز) (۱۳۶۱ هجری شمسی) • شهادت اکبر ابراهیم پور (استان مازندران، شهرستان بابل) (۱۳۶۳ هجری قمری) • شهادت اکبر خوشکام (استان مازندران، شهرستان قائم شهر) (۱۳۶۳ هرو) ینگی کند (استان آذربایجان شرقی، بخش بناب) (۱۳۶۳ هجری شمسی) • شهادت محمد عظیمی فر (استان کردستان، شهرستان بیجار) (۱۳۶۳ ه.ش.) • شهادت شهریار ضیایی (استان اصفهان، شهرستان شهرضا) (۱۳۶۳ هجری قمری) • شهادت سید حمید معارف (استان تهران، شهر تهران) (۱۳۶۵ هجری قمری) • شهادت منصور صحراگرد (استان خراسان رضوی، شهرستان چناران) (۱۳۶۵ ه.ش.) • شهادت محمدعلی یزدانی شهرضا (استان اصفهان، شهر شهرضا) (۱۳۶۵ هجری قمری) شیرزاد سام دلیری (استان مازندران، شهرستان چالوس) (۱۳۶۶ ه.ش.) • شهادت عیسی دلفان آذری (استان مازندران، شهرستان چالوس) (۱۳۶۶ ه.ش.) • شهادت مهدی توکلیان (استان مازندران، شهرستان چالوس) (۱۳۶۶ ه.ش.) • شهادت سیروس تقی زاده (استان مازندران، ur بو گلوگاه) (۱۳۶۶ ه.ش.) • شهادت اردشیر کرد (استان مازندران، شهرستان نوشهر) (۱۳۶۶ ه.ش.) • شهادت قاسم علی دهقان سراجی (استان مازندران، شهرستان). جویبار) (۱۳۶۶ هجری قمری شهادت بمن علی دهقان کوثرزی (استان مازندران، شهرستان آمل) (۱۳۶۶ ه.ش.) • شهادت محمود حیدری (استان مازندران، شهرستان آمل) (۱۳۶۶ ه. گردان خورا ۵ نصر استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد) (۱۳۶۶ هجری شمسی) • پذیرش رسمی مصوبه ۵۹۸ شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۷ ه.ش.) • شهادت احمد صادقی (استان مازندران، شهرستان چالوس) (۱۳۶۷ هجری شمسی) • شهادت حجت الله نعیمی (استان مازندران، شهرستان آمل، روستای فیروزکلایی) (۱۳۶۷ هجری قمری) • شهادت ابراهیم سلیمان پور (استان مازندران، شهرستان بابل) (۱۳۶۷ ه. • شهید سعید امینی (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۶۷ هجری شمسی) • تأسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۹ ه.ش.) • شهادت حجت الله سرلک (استان لرستان، شهرستان الیگودرز) (۱۳۶۹ هجری قمری) • ولادت شهید مرتضی ایزانلو (۱۳۷۳ ه.ش.) ح) • شهادت مهدی بهرامی (استان خوزستان، ناحیه هفتگل) (۱۳۸۱ هجری شمسی) • شهادت عبدالمحمد خرمروز در درگیری با پژک در تپه های جاسوسان و زبروبانه (استان کهگیلویه و بویرام) د، روستای کهگیلویه هجری قمری (۱۳) برخورد حبیب آرام زاده با پژک در تپه های جاسوسان و زبروبنه (استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان کهگیلویه، دهدشت) (۱۳۹۰ هجری شمسی) بویراحمد، شهر یاسوج، شهر سیسخت)