تله موش قدیمی شبیه به تفنگ از سال ۱۸۶۲ پس از میلاد را ببینید




اخیراً یک تله موش کشف شده است که قدمت آن به سال ۱۸۶۲ باز می گردد و این تله چیزی شبیه به تفنگ است. اینکه در آن زمان از چنین وسیله ای برای معالجه موش ها استفاده می شد نشان می دهد که افراد ساکن در محل کشف تله یا بسیار خشن بوده اند یا اینکه موش ها بسیار بزرگتر و خطرناکتر از موش های امروزی بوده اند.