تنظیم گذشته تاریخی بازدید اجتناب کرده اند موزه موسسه مالی سراسری ایران در ماه مبارک رمضان


به گزارش طلانیوز: به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی موسسه مالی سراسری ایران، بر این مقدمه ساعت کاری موزه موسسه مالی برای بازدید عموم اجتناب کرده اند ساعت ۱۱ صبح به همان اندازه ۱۵ شنبه به همان اندازه چهارشنبه هر هفته {خواهد بود}.

بازدیدکنندگان احترام ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی برای بازدید اجتناب کرده اند موزه، اجتناب کرده اند بازدید گروهی خودداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکاف گذاری اجتماعی شخصی را رعایت کنند.

موزه موسسه مالی سراسری ایران در جاده فردوسی بهتر اجتناب کرده اند جاده سرهنگ سخایی قرار دارد.