تهاجم اوکراین به حداقل یک جهان مسکونی در دونتسک
محل کار تصویر وسط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق شومینه مشترک جمهوری دونتسک (JCCC) ادعا کرد کدام ممکن است نیروهای اوکراینی ۴۰ موشک به جهان کویبیشفسکی شلیک کردند.