تهیه نفت روسیه در ماه مه ۲ برابر احتمالاً خواهد بودبه گزارش رویترز اجتناب کرده اند لندن، آژانس در سراسر جهان نشاط روز چهارشنبه (۲۴ آوریل) ادعا کرد کدام ممکن است تاثیر تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا مصرف کنندگان اجتناب کرده اند نفت روسیه پس اجتناب کرده اند ماه می به طور درست خاص احتمالاً خواهد بود.

این آژانس ادعا کرد کاهش تقاضا در چین، افزایش ساخت تولیدکنندگان اجتناب کرده اند گروه کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان آن (اوپک پلاس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملت ها، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آزادسازی بی‌سابقه ذخیره‌سازی اضطراری نفت توسط آمریکا. ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش در آژانس در سراسر جهان نشاط، باید اجتناب کرده اند آنها اجتناب شود. جلوگیری اجتناب کرده اند تهیه بیش اجتناب کرده اند حد

این آژانس افزود: اکنون پیش بینی {می رود} تقاضای جهانی همراه خود تهیه روزانه ۹۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار بشکه در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ متعادل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند افزایش قیمت نشاط بکاهد.

آژانس در سراسر جهان نشاط پیش اجتناب کرده اند این پیش بینی داشت کدام ممکن است بازار در سه ماهه آخر سال جاری افزایش یابد.

آژانس مستقر در پاریس اظهار داشت کدام ممکن است همراه خود بدیهی شدن تأثیر تحریم های داوطلبانه بر مشتریان مسکو، تهیه نفت روسیه قابل دستیابی است پس اجتناب کرده اند ماه مه به سه میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

کاهش ساخت روسیه کندتر اجتناب کرده اند آن چیزی است کدام ممکن است آژانس در سراسر جهان نشاط در ماه قبلی پیش سوراخ بینی کرده بود. این آژانس تخمین زده است کدام ممکن است تهیه نفت در مسکو اجتناب کرده اند آوریل به میزان ۳ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد کشف شد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

رژیم لاغری سریع