توافق تهران، مسکو و باکو برای راه‌آهن کریدور شمال-جنوب


ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان بر سر فعالسازی شاخه غربی کریدور شمال – جنوب در اجلاس ترانزیتی ۶+۲ ایران و کشورهای آسیای میانه به توافق رسیدند.

متن توافق تهران، مسکو و باکو برای راه آهن کریدور شمال – جنوب اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.