توسعه رشد میدان های اهواز، مارون را انتخاب کنید و انتخاب کنید العالی شتاب خواهد گرفتبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی سراسری حفاری ایران، رضا مهدی پور، سرپرست چالش های حفاری این نمایندگی در قالب رشد ۲۸ مخزن در مناطق نفت خیز جنوب روز سه شنبه (۲۳ فروردین ماه) اظهار داشت: همراه خود نمایندگی پتروگهر فراساحل کیش، ۶۸ دکل پس اجتناب کرده اند پایان دادن ۱۹۸ حلقه چاه افتتاح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ لالی همراه خود توافق واحد شیک برای حفاری چاه رشد ای در محوطه لالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵ سکوی فاتح در جاری کنار هم قرار دادن سازی برای تحریک کردن حفاری چاه های رشد ای تولید دیگری هستند. آی تی. میدان مارون.

وی افزود: در میدان نفتی ۵-۳-۲ اهواز کدام ممکن است نمایندگی سراسری حفاری ایران همراه خود موسسه اقیانوس ساحل همکاری می تنبل، سکوی حفاری الفتح ۵۶ در جاری انجام عملیات حفاری در محل چاه رشد ای ۵۲۴ اهواز است. “

سرپرست چالش های حفاری تصریح کرد: در چالش میدان نفتی مارون ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری نمایندگی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین پترو سینا آریا، دکل حفاری ۸۱ افتتاح چاه مارون ۰۴۴ را به اتمام رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون در جاری سوئیچ به چاه عکس {در این} میدان است. مکان حفاری شماره ۹۱ در محل چاه رشد در مخزن مارون در چرخه استفاده افتتاح شد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

رژیم لاغری سریع