توسعه چشم انداز فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام


توسعه چشم انداز فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام

شانا _ گروه فیلم: رضا نوشادی مدیر شرکت مهندسی و گسترش شرکت گاز ایران رز یکشابه (هشتم اسفندماه) باازید را به عنوان گسترش فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام با بیان انکه توسعه عین بری بزی قاضی قاضی تک مردم اجرا کرد. آستان ایلام، ارماگان، شهردار، GVT: آگرا عین پروجه، برنامه هامسو پا، های قبیله دولت بری، گسترش غرب کوشور و آستان ایلام، دارالدر اددر کرار قدر گرفت و دربردرانده باستان شناسی اثبات شده دور اشتاخل ایلام ، آستان ایلام، آددر اددر قدر گرفتح و دربردارانده باستان شناسی اثبات شده، استقلال استان ایلام ایلام.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/