توصیه شده رئیس جمهور برای گفتگو همراه خود رئیس جمهور حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابق (فیلم)


ناوندش: مصطفی تاج زاده همراه خود تخلیه این ویدئو در توییتر نوشت: به روحانی بدهید به همان اندازه مشکلات سرنگونی تمام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتش پاسخگو باشند.

رژیم لاغری سریع