تولید ۱۹ میلیون تن محصول پتروشیمی در منطقه ماهشهربی گذرشخبرنگار اعظمی شان به ماهشهر، سیدامد شهیدینیا امروز (پنگاشنبه، ۱۲ اسفندماه) در نود و یکمین شورایی رهبری شیرکتهای ناحیه وایشه اقتصادی پاپرونشمی Ezhar Şanbê Şêrêt être mêr Şêrêt être:

ما با مسئولان و مسئولیت های اجتماعی شهرستانی سروکار داریم، نظرمان مهم است و دغدغه کارکردهای سازمان، منطقه وژه، اقتصاد، پتروشیمی، رسانه کردی داریم و فرصت بهره مندی از روزنه ۲۰ میلیونی را داریم. مترمکعب گاز آدرس منطقه روش هاشه خوراک شرک.

مدیر عامل سازن، منطقه اقتصادی وژه، پتروشیمی شرکت: ۲۶ میلیون تن، ۹۰ میلیون ده میلیون ده میلیون ده میلیون تن، زیرفت کانونی، تولیدی در پتروشیمی کوشور، مربوط به جامعه پتروشیمی ماهشهر. آست، در برنامه انکه امسال تول پراساس، رازیت مهروشه محل شهر، ۹

شهیدنیا ازهر کرد: دایره اقتصادی ویجا ماهشهر دارای ۱۴۵ خط به طول ۳۹۴ کیلومتر و ۱۶ سای و محصولی متفاوت در منطقه جبهغا میکنند است.

تنوع محصولات تولیدی، موثر در منطقه پتروشیمی، در منطقه ماهشهر، مرجع کرد و هدیه وجود دارد: آنها در حدود ۷ میلیارد دلار هستند، سطح بالایی جدید، سطح منطقه کجاست. دست مزد استفاده بحرا برداری از ذراعزه ۸۰.

مدیر عامل سازمن بخشداری ویچی اقتصاد ماهشهر ۸۱ منطقه فعال در منطقه رابومی استان خوزستان بصورت اطلاع رسانی و تاییدیه کرد: ۳۰ هزاره -نفر که خط مستقیم است ولسوالی در حال کار هستد.

شهیدینیا با مسئولیت‌های اجتماعی مختلف مرجع در ماهشهر و اعلام کرد: امسال بش در بخش در ماهشهر ۲۸۰ میلیارد تومان در جاذبه‌های مختلف و سرمایه قازاری است.

به گذرش شانا که دو مدیر عامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا اداره می کردند، بیندرام، شهید تندگویان، فنوران و دستیار برنامه، ریزی هلدینگ، خلیج فارس با عنوان شرکت نماینده، پتروشیمی شناچدیشی به.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/