تکریم ارباب رجوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلایان در میل قرار گیرد


تکریم ارباب رجوع و بیماران در اولویت قرار گیردبه گزارش خبرگزاری حفاظت‌پرس اجتناب کرده اند ایلام، حجت‌الاسلام «اله‌آفتاب کریمی‌تبار» مشاور ولی‌فقیه در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه ایلام در دیدار سرپرست معامله با تهیه کنید اجتماعی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رؤسای امکانات درمانی تابعه تهیه کنید اجتماعی ایلام، همراه خود تاکید بر تکریم ارباب رجوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلایان، اظهار کرد: دعای خیر عالی فرد مبتلا ممکن است هم دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم آخرت ممکن است را تضمین تدریجی.
 
حجت‌الاسلام«کریمی‌تبار» همراه خود خاص اینکه اگر مراجعه کننده به امکانات درمانی تامین اجتماعی دارای وسع پولی باشد به امکانات شخصی مراجعه می تدریجی، ذکر شد: برخورد  مهربانانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی همراه خود فرد مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل روحیه امیدواری پاداش اخروی ممکن است داشته باشد.
 
مشاور ولی‌فقیه در استان خاص کرد: کادر پزشکی نسبت به وقت برای معالجه فرد مبتلا در ویزیت ها در روز قیامت باید پاسخگو باشد.
 
امام جمعه ایلام همراه خود ردیابی به اینکه ارجاع به خدا مسکن را برای انسان شیرین می سازد، ذکر شد: وقتی خداوند ما را در جایگاه خدمت قرار می‌دهد، باید در هدف به خدمت مردمان امتحان شده کنیم.
 
حجت‌الاسلام «کریمی‌تبار» مونتاژ کلینیک در شهرستان ها را  فوق العاده  ارزشمند دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: برای محله هدف تهیه کنید اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ درمانگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکل دارایی ها پولی اجتناب کرده اند وسط امتحان شده شود.
 
وی همراه خود خاص اینکه اربعین جایگزین برجسته است کدام ممکن است ما به زوار امام حسین(ع) خدمت کنیم، اظهار کرد: خدمت به زوار اربعین عالی توفیق ارزشمند بوده کدام ممکن است خداوند نصیب هر کسی نمی‌تدریجی.

انتهای پیام/

رژیم لاغری سریع