جادوگری به فدراسیون فوتبال رسید!


بر اساس گزارش طنجه؛ مهدی طارمی ستاره تیم ملی فوتبال کشورمان و پورتو پرتغال حضور این جادوگر را در فدراسیون فوتبال تایید کرد!
در زمان حضور شهاب الدین عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال، شبهات مختلفی درباره حضور یک جادوگر در تیم ملی وجود داشت و موضوع خوبان علم توسط رئیس سابق فدراسیون فوتبال باعث آن موضوع شد.

مهدی طارمی در گفت و گو با عادل فردوسی پور این موضوع را تایید کرد و گفت: شماره های ۹، ۷ و ۱۱ بهترین بودند! پاداش تیم ملی باید چند برابر این سه عدد باشد و مثلا می گفتند دقیقه ۶۹ گل می زنی و یک سری اعتقاد داشتند. آنها این اعداد را دوست داشتند و آن را از هر دو طرف دریافت کردند. مثلاً در مورد پاداش ها گفتیم ۶ و ۴ بدهید که ۱۰ هزار دلار می شود اما آنها ۳۵۰۰ و ۵۵۰۰ می دهند که می شود ۹ هزار دلار یا ۶ و ۵ می دهند که می شود ۱۱ هزار دلار و به عدد دلخواه برسید!

پایان مقاله