جزئیات قرارداد ۱۰۰ میلیون یورویی متروی تهران
علاوه بر اورهال قطارها موضوع ارتقاء سیستم آنها نیز مطرح است. به گونه‌ای که اگر این قطارها اورهال شوند برخی از آنها قابلیت آن را پیدا می‌کنند که تا ۲۰ سال دیگر در ناوگان خدمات رسانی کنند.

رژیم لاغری سریع