حجاب ارزشی سازگار با فطرت و کرامت انسانی است


حجاب ارزشی سازگار با فطرت و کرامت انسانی استگروه اجتماعی دفاع پرس – سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ; حجاب و عفاف در حقیقت از جمله نعمت هایی است که اسلام به پیروان خود عرضه داشته است; بی شک حجاب و عفاف می تواند برکات و ثمرات بسیاری را در زندگی فردی و اجتماعی مرد، چه زن و چه مرد به ارمغان آورد و در واقع حجاب و عفاف نوعی برائت و حفظ زن و مرد از لغزش ها و انحرافات است. که برهنگی و برهنگی می آورد.دارد.

عفاف و حجاب، وقار و متانت زن مسلمان و حافظ کرامت او؛ با حجاب و عفاف، ارزش ها، منزلت و منزلت زنان مسلمان بیش از پیش نمایان می شود. حجاب نه تنها حدی نیست و حصری ایجاد نمی کند، بلکه در واقع زمینه ای را ایجاد می کند که یک زن عفیف و عفیف به فعالیت در عرصه های اجتماعی و …

حجاب به زن شخصیت می بخشد و از نعمت های الهی است که اسلام به زنان مسلمان ارزانی داشته است. حجاب نوعی پوشش ظاهری و عفاف به معنای پوشش باطنی است که حفظ هر دو عامل می تواند سلامت جامعه و افراد آن را به همراه داشته باشد.

امروز در جنگ خفیف و هجمه فرهنگی دشمنان علیه ما، یکی از محورهای اصلی که در دستور کار مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، برخورد جدی با حجاب و عفاف است. تا جایی که ترویج حجاب مورد قدردانی وزیر خارجه آمریکاست. زیرا هدف آنها ایجاد یک اندلسی دیگر است تا با دنیوی کردن آنها، اساس اعتقادات و عقاید مردم ما را تکفیر کند.

امروز همه ما مجبور به انجام این وظیفه و تکلیف الهی هستیم و نباید اجازه دهیم دشمنان و عوامل فداکار آنها به اهداف و نیات شوم خود برسند.

مخالفت با حجاب و عفاف در واقع مقابله با حیا و زیر پا گذاشتن عقاید و مرام یک ملت است و دشمنان تمام تلاش خود را در عرصه های مختلف به کار گرفته اند تا حجاب و عفاف را مقدم بر فرهنگ و تمدن دیرینه ما قرار دهند. این در حالی است که حجاب و عفاف ریشه در اعتقادات مردم این دیار دارد، بلکه ریشه در تاریخ ایران دارد چرا که مردم این دیار به حجاب و عفاف معروف بودند. همان گونه که پوشش سنتی اقوام مختلف ایرانی گواه بر این حقیقت و به عنوان گواهی تاریخ است، مردم این دیار نیز هرگز از برهنگی و عفت استقبال نکرده اند، بلکه مردانه و تندخو در برابر کسانی که تلاش می کردند این اهمیت را از جهان بزدایند، ایستاده اند. فرهنگ سرزمین و جان باختند. خودشان مراقبت کردند که حجاب و عفافشان خدشه دار نشود. همانطور که در مسجد گوهرشاد علیه رضا خانی مزدور بیگانگان ثابت کردند که تا آخر عمر از حجاب و عفاف و اعتقادات خود دفاع می کنند و هرگز حجاب و عفاف خود را با برهنگی و برهنگی عوض نمی کنند. بی حیایی

حجاب به زن این فرصت را می دهد که با حفظ جایگاه واقعی خود در عرصه های مختلف اجتماعی فعالیت و نقش آفرینی کند، چرا که حجاب ارزشی متناسب با فطرت و کرامت انسانی است و مردان به طور طبیعی از برهنگی بیزارند. در فرهنگ غرب، زن کالای مصرفی است که بازیچه مردان است و در اینجا حجاب در فرهنگ اسلامی موجب تعالی و احترام زنان می شود که مصونیت، امنیت و آرامش خاطر را برای زنان به ارمغان می آورد.

حجاب و عفاف از جمله مسائلی است که همه افراد جامعه باید در حفظ و صیانت از آن نقش داشته باشند و امروزه با توجه به هجمه های همه جانبه دشمنان علیه حجاب و عفاف، همه باید خود را در این امر سهیم بدانیم.

انتهای پیام/ ۲۴۱