حرکت اجتناب کرده اند فاجعه ها، گام اول انقلاب ثمره خون شهدا بود


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهر اصفهان، سپاه صاحب الزمان (عج) به رویداد دوازدهمین روز اجتناب کرده اند فروردین ماه روز جمهوری اسلامی ادعا ای صادر کرد.

وی در ابتدای این ادعا خاطرنشان می تدریجی: سقوط رژیم منفور شاهنشاهی در بهمن ۱۳۵۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رای افراد در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در یکی اجتناب کرده اند نادرترین همه پرسی گذشته تاریخی جهان یعنی رژیم مقدس جمهوری اسلامی. ایران بیشتر مبتنی بر آموزه های اسلام، محمد خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیت علیهم السلام است کدام ممکن است سال هاست همراه خود هویت ایرانی پیچ خورده است.

وی یکپارچه می دهد: در روزگاری کدام ممکن است پوچی در لباس بلوک شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب در سرتاسر جهان را پوشانده بود، افراد آزاده ایران اسلامی ارتشی بیشتر مبتنی بر توحید، الگویی جدید فراتر اجتناب کرده اند نیاز شرق تشکیل دادند. توانایی های غول پیکر غربی بر ایران حکومت می کنند.

{در این} ادعا آمده است: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در شرایطی اولین قدم شخصی را همراه خود خوشحال از درو کردن کدام ممکن است دشمنان به سرکردگی پوچی جهانی اجتناب کرده اند هیچ کوششی برای تحمیل فاجعه در بخش های مختلف دریغ نکردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت اجتناب کرده اند این فاجعه ها ثمره . اجتناب کرده اند خون شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت پیروی اجتناب کرده اند دستورالعمل ها ائمه انقلاب.

آگاه تبدیل می شود: اینک در گام دوم انقلاب اسلامی ایران، دشمن سرسخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه پوچی همراه خود ملت عزیزمان مبارزه مشترک کردند، غافل اجتناب کرده اند اینکه ملت ملایم قدم ایران اسلامی در حوادث اینها سرسخت شده بود. چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه سال مصلوب شدن، تجربیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل مثبت، همراه خود استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز کم نظیر شخصی را سرلوحه کار شخصی قرار خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امید خداوند متعال، انقلاب جهان حضرت مهدی (عج) را اساس گذاری خواهد کرد. .

{در این} ادعا آمده است: در مراسم گرامیداشت روز جمهوری اسلامی، سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند فرزندان این ملت در نیروهای مسلح اجتناب کرده اند هیچ چیزی فروگذار نکردند. فداکاری در راه محافظت نظام مقدس اسلام. نظام جمهوری اسلامی ایران، دین مبین اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه ۲۳ هزار شهید این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم همراه خود پیروی اجتناب کرده اند منویات مقام معظم مدیریت برای افراد گران دائمی {خواهد بود}.

انتهای نامه / ۶۳۱۱۹ / s /
این را برای صفحه اول سریع دهید