حمله سرمربی به گواردیولا / به سبک ماقبل گذشته تاریخی تفریحی کنید!اطلاعات ورزشی –

اتلتیکو مادرید شامگاه چهارشنبه میزبان میهمان شخصی منچسترسیتی بود با این حال پس اجتناب کرده اند خوب دیدار پرتنش کدام ممکن است همراه خود جذب می کند با بیرون گل به بالا رسید، اجتناب کرده اند لیگ قهرمانان اروپا بردن شد.

پس اجتناب کرده اند بالا تفریحی ۲ خدمه، پپ اجتناب کرده اند تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده دفاعی اتلتیکو انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند دوران ماقبل گذشته تاریخی تفریحی به سمت چنین سبکی اجتناب کرده اند فوتبال دردسر {بوده است}. در طولانی مدت تفریحی چهارشنبه، انریکه سرزو، رئیس اتلتیکو مادرید از نزدیک اجتناب کرده اند تاکتیک های پپ گواردیولا انتقاد کرد.

سرزو به رادیو مارکا ذکر شد: ما تیمی هستیم کدام ممکن است مکان های زیادی داشتیم کدام ممکن است هیچکس نتوانست به ما توهین تدریجی، با این حال سرانجام به نظر می رسد کدام ممکن است همه پیش اجتناب کرده اند آنها سابقه دارند. خوشایند تفریحی کردیم، حمله کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیروز خوب تفریحی ماقبل گذشته تاریخی انجام دادیم، حفاظت کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوی دروازه او دیوار کشیدیم به همان اندازه دروازه را مسدود کنیم. {همه آن} را دیده اند. سیتی خدمه فوق العاده دفاعی بود. در نیمه دوم شوتی {به سمت} دروازه شلیک کردند. دیروز خاص شد کدام ممکن است کدام خدمه دارای سبک تفریحی ماقبل گذشته تاریخی است. دیداری کدام ممکن است ما را به نیمه آخرین رساند به سختی چشم انداز بود، با این حال آنقدر خوش چشم انداز نبودیم کدام ممکن است گلزنی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وقت اضافه برسیم.

دیگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکو مادرید نیز پس اجتناب کرده اند تفریحی به انتقادات سیتی تیز کردن. سیمئونه ذکر شد: «من می خواهم مجبور نیستم با توجه به اینکه {چه کسی} با توجه به ما خوشایند صحبت می تدریجی هر دو ۹، تذکر بدهم. بیشتر اوقات افرادی که دایره لغات زیادی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهوش هستند در رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه تحقیر می شوند. “اگرچه بالقوه است عبارات بزرگی نداشته باشیم، آنقدرها هم احمق نیستیم.”