خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانعلیرضا اسلامی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: در جاری حاضر ۱۸۶ فرد مبتلا نامشخص به تاج گذاری به بیمارستان های استان یزد منتقل می شوند.

وی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند این انواع ۴۲ نفر {به دلیل} وخامت حالشان در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند.

سخنگوی دانشکده علوم پزشکی یزد افزود: ساعت شب قبلی ۴۹ فرد مبتلا نامشخص به بیماری عروق کرونر به بیمارستان های استان یزد منتقل شدند.

وی همراه خود ردیابی به رنگ‌بندی جدید شهرها ذکر شد: شهرهای بهاباد، ابرکوه، خاتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرفست زرشکی، محرز نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهرها به رنگ زرد کرونا هستند.

اسلامی بر پایان دادن چرخه واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت رهنمودها بهداشتی اجتناب کرده اند جمله استفاده اجتناب کرده اند ماسک در تجمعات تاکید کرد.

رژیم لاغری سریع