خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد الحاج ابوالقاسم دولابی روز چهارشنبه در مراسم تحریک کردن مراسم ختم قرآن کریم در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) حضور کشف شد.س) کدام ممکن است در صحن حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد فرمودند: توکل بر خدا یعنی حرکت; قدمی برای توکل بر خدا.

یکی اجتناب کرده اند اعضای مجلس خبرگان مدیریت اظهار داشت: امانه به معنای حرکت است با این حال علم به کارآمدی خداوند متعال است، رسول خدا صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله وارد مسجد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید خصوصی در گوشه مسجد نشسته است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بر خدا توکل کردم، پس پیامبر به او فرمود: ممکن است بر خدا توکل نکردم، بلکه باید بر عهده گروه هستی.

حاج ابوالقاسم اظهار داشت: جوانانی چون احمدی روشن همراه خود توکل به خدا بخشهایی اجتناب کرده اند ملت را به ورودی بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صنعت هسته ای پیشرفت کردند. حس مشترک قابل توجه آه باید در صنایع دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشکی برای ملت تحمیل کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشک های سطح ای در اختیار ایران گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در متعدد اجتناب کرده اند زمینه های آموزشی مشابه فناوری نانو، ایران. جوجو انواع به سختی اجتناب کرده اند کشورهای جهان قرار داده اند.

درک بخش علمیه قم تاکید کرد: اگر توکل بر خدا نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر توکل به شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب بود این پیشرفت حاصل نمی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در بازتاب به خدا توکل می کردیم.

اگر انسان به خدای متعال توکل تنبل مقاوم تبدیل می شود

یکی اجتناب کرده اند اعضای مجلس خبرگان مدیریت همراه خود ردیابی به آثار توکل به خداوند متعال اظهار داشت: اگر انسان بر خدای متعال توکل تنبل متقی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روایتی اجتناب کرده اند امام صادق(ع) آمده است.پ) این را داریم کدام ممکن است خداوند فرموده اگر بنده ای اجتناب کرده اند ممکن است چیزی بخواهد به او می دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مرا بخواند اجابت می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به ممکن است روی آورد می دهم.

وی همراه خود بیان اینکه حرکت دوم توکل الگوی است، تصدیق شد: زمانی که ساواک امام خمینی را دستگیر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قم به تهران برد. در این روش ۹ تنها ترسید، اما علاوه بر این به مأموران ساواک کدام ممکن است اجتناب کرده اند حرکت او می ترسیدند دلداری داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام راحل همراه خود امکانات شخصی همه جهان را به خاطر عظمت شخصی ذلیل کرد.

الحاج ابوالقاسم اظهار داشت: تأثیر سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نعمت صداقت تجهیزاترا انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم الله تعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سوره مبارکه طلاق می خوانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام ممکن است بر خدا توکل تنبل خداوند به امر خداوند متعال او را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه دنیا را کفایت می تنبل.

عضو شورای مدیریت شکسته نشده داد: در امروز ایران اسلامی همراه خود توکل به خدا به ارتفاع های اقتدار رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستکبران جهان در مخالفت با عظمت ملت ما تسلیم شدند. سالهای در بازتاب، بدون در نظر گرفتن اصولاً به خدا تکیه کن بودیم، قدرتمندتر می شدیم.