خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر جعفر، تنبل وی در مونتاژ کمیته کاری مشترک کارگروه ترتیب بازار نهاوند کدام ممکن است عصر یکشنبه اطمینان حاصل شود که رصد مستمر شرایط بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری اجرای مصوبات کارگروه ترتیب بازار برای این شهرستان برگزار شد، گفت: همراه خود ملاحظه به شرایط حال دسترس در بازار نهاوند در جاری انجام است. باید یکی اجتناب کرده اند مهمترین وظایف مجموعه مدیریت شهری باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اصل کار قرار گیرد.

وی ذکر شد: کارهای {انجام شده} توسط اعضای کمیته در دوره ها هفتگی همراه خود حاضر گزارش درست به اعضای کمیته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیا حاضر شود.

رئیس بخشداری نهاوند همراه خود خاص اینکه مهمترین موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل این کمیته معیشت مردمان است، تصریح کرد: بلافاصله مهمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین مسئولیت مدیران نظارت بر اجرای مبانی اطمینان حاصل شود که تامین معیشت مردمان است. ”

این مقام پاسخگو برای خاطرنشان کرد: پیگیری های مورد نیاز برای اجرای گزینه ها توسط مسئولان کمیته ها انجام شود.

رژیم لاغری سریع