خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سیدامن قاسمی شامگاه چهارشنبه به سخنرانی تیز کردن ادعا کردن وی به رسانه ها اظهار داشت: مسافران نوروزی اجتناب کرده اند ابتدای سفر نوروزی اجتناب کرده اند شش تأثیر تاریخی خالص در آبشار بیشا کدام ممکن است عالی مجموعه تاریخی است بازدید کردند.ستاره شناسی“آبشار”نووی“آبشار”خارق العادهموزه زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت لرستان بیشترین بازدید را داشت.

وی افزود: ۱۷۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۱ نفر اجتناب کرده اند آثار تاریخی، ۴۹۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۵ نفر اجتناب کرده اند جاذبه های خالص، ۷۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۶ نفر اجتناب کرده اند آثار مذهبی، ۱۳۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۱ نفر اجتناب کرده اند جاذبه های دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۶ نفر اجتناب کرده اند موزه های شهرستان بازدید کردند.

مدیرکل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی لرستان تصریح کرد: در راستای شرکت ها رسانی بیشتر به مسافران اجتناب کرده اند ابتدای سفر نوروزی تاکنون ۵۴۷ بازدید نظارتی اجتناب کرده اند اماکن اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتی لرستان {انجام شده} است.

قاسمی اظهار داشت: در مجموع ۵۰۰۰ تأثیر تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ جاذبه خالص گردشگری در استان لرستان موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۵۰۰ تأثیر در فهرست آثار سراسری ملت به گزارش رسیده است.

وی افزود: اجتناب کرده اند ابتدای سفر نوروزی تاکنون بیش اجتناب کرده اند عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۵ نفر اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری، تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص در استانداری بازدید کردند.