خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مجید جاشول، در خطبه های نماز جمعه درست در این لحظه مصادف همراه خود دوازدهمین روز اجتناب کرده اند فروردین ماه قرن جدید همراه خود ردیابی به مانترا سال رئیس معظم انقلاب مبنی بر اینکه سال اطلاعات ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال تاکید کرد: مشکلات مالی به ساخت خانه تا حد زیادی ملاحظه تبدیل می شود.

وی ذکر شد: ارتقای عزت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی در گرو کنجکاوی به ساخت اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت بومی باعث افزایش استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکفایی تبدیل می شود.

امام جمعه کافر علاوه بر این در مراسم گرامیداشت روز جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: چهارم اردیبهشت روز جمهوری اسلامی، اعلان جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ثابت بودن تاریخی به پیامبران آسمانی، تلفیق جمهوریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام، ثمره هدایت الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصول اندیشه روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن امام خمینی (ره) است.

خطیب جمعه کافر تاکید کرد: دلیل برای ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز در جنبه جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام است.

حجت الاسلام جاشول خاطرنشان کرد: نظام اسلامی همراه خود حضور فناوری جوان مؤمن، فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انگیزه، عملکرد های بلند مدت ای روشن را ترسیم می تدریجی.

امام جمعه کافر علاوه بر این به حلول ماه مبارک رمضان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مساجد باید {در این} ماه پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی باشند.

وی بر لزوم ملاحظه تا حد زیادی به امور خیر شناخته شده به عنوان منصفانه حافظ دنیوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ورزش های خیریه، آزادی زندانیان جرائم غیر عمد، برپایی سفره های افطاری آسان، پرهیز اجتناب کرده اند رسمیت، کمک به ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشاعه سنت قرآنی. ساخت این سیستم های باکلاس، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی، تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلیغی در ماه مبارک رمضان باید همراه خود جدیت پیگیری شود.

قوشول دورت صائبی ذکر شد: ماه رمضان، ماه عبادت مناطق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم خالص در مخالفت با ولی خدا، حرکت به اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح اخلاق است.

امام جمعه کافر برکات ماه مبارک رمضان را کاهش آسیب های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوادگی، مهربانی، بردباری، مهربانی، سخنوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق نیکو دانست.

وی در خصوص ورزش‌های حضور مجدد در مدارس ذکر شد: همراه خود شیوع کرونا، نظام آموزشی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات‌آموزان همراه خود هدف اصلی درست روی اقدامات بهداشتی آسیب‌های شدیدی را در بخش آموزشی متحمل شده است.

حجت الاسلام گوش بیماری روانی، وابستگی به آنلاین، اختلال نعوظ، تسریع، تنظیم سبک اقامت، تنظیم زمان خواب، بیداری، بی حرکتی، نقطه ضعف تخیل و پیش بینی، افت تحصیلی، فضاهای ناامن در دنیای آنلاین ما معافیت اطلاعات آموزان اجتناب کرده اند محرومیت اجتناب کرده اند گروه درس {به دلیل} شرایط برای خانوار ها حیاتی است. کودکان شخصی را واکسینه کنند به همان اندازه آنها را الهام بخش به وارد شدن به دبیرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع کردن اجتناب کرده اند فرزندان شخصی در مخالفت با این بیماری کنند.

وی در بخش دوم خطبه های روز نماز جمعه شیطنت کفار به حضور فشرده تعداد زیادی نوجوان، جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیفتگان کفار در کاروان های راهیان آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق جنوب ملت ردیابی کرد. وی ذکر شد: حضور در مناطق عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی ملت خوشایند بود.

امام جمعه کافر علاوه بر این به سرمازدگی در باغات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شراب سازی های این شهرستان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: سرمازدگی {در این} شهرستان خسارات زیادی به کشاورزان وارد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند حمایت مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس اجتناب کرده اند کشاورزان شکسته است.

وی همراه خود تاکید بر لزوم پیش سوراخ بینی حوادث کشاورزی ذکر شد: کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغداران باید همراه خود بیمه محصولات باغی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زراعی شخصی ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان شخصی را بیمه کنند از حوادث هیچ گاه گزارش نمی شود.