خبرگزاری مهر اوکراین درگیر استفاده روسیه اجتناب کرده اند سلاح های شیمیایی است | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین گزارش داد: «ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نسبت به استفاده اجتناب کرده اند سلاح شیمیایی توسط نیروهای روسیه در اوکراین ابراز اولویت کرد.

زلنسکی همراه خود این جاری، وی تایید نکرد کدام ممکن است خواه یا نه نظامی روسیه اجتناب کرده اند سلاح های شیمیایی در درگیری اوکراین استفاده کرده است.

رئیس جمهور اوکراین اواخر روز دوشنبه در یک واحد سخنرانی تلویزیونی اظهار داشت روسیه مدعی است کدام ممکن است نیروهایش قابل دستیابی است اجتناب کرده اند سلاح های شیمیایی علیه مدافعان استفاده کنند. ماریوپل او این اتهامات را انتقادی خواهد گرفت.

رئیس اوکراین اظهار داشت کدام ممکن است این نماد دهنده آمادگی روسیه برای مرحله جدیدی اجتناب کرده اند درگیری علیه اوکراین است.

در همین جاری، پنتاگون می گوید اجتناب کرده اند نزدیک گزارش های درمورد به اولین استفاده بالقوه روسیه اجتناب کرده اند سلاح های شیمیایی در درگیری اوکراین را زیر تذکر دارد.

“جان کاربیسخنگوی پنتاگون شامگاه دوشنبه در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است گزارش هایی مبنی بر حمله شیمیایی {در این} شهر موجود است. ماریوپل محکم بسته شده است، “به سختی اضطراب

در ادعا کاربی او اظهار داشت: «در جاری حاضر نمی‌توانیم این موضوع را تأیید کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظارت از واقعی اوضاع شکسته نشده خواهیم داد.»

گردان آزوف، عالی واحد نیروی دریایی اجتناب کرده اند سراسری گرایان اوکراینی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون برای حفاظت اجتناب کرده اند بندر است ماریوپل جامعه های اجتماعی آن اواخر دوشنبه ساعت شب گزارش دادند کدام ممکن است عالی “ماده سمی” اجتناب کرده اند عالی پهپاد روسی در اوایل عصر شبیه به روز آشکار شد.

آموزش داده شده است تبدیل می شود این ماده کمتر شناسایی شده است باعث نارسایی تنفسی، علائم دهلیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال عصبی تبدیل می شود.

«ایوانا گلیمبوشهپارلمان اوکراین نیز به این گزارش استناد کرد آزوفحمله را گزارش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده احتمالاً اجتناب کرده اند سلاح های شیمیایی را شناخته شده به عنوان جاده قرمزی کدام ممکن است باید متعهد شدن کنید توضیح دادن کنید در سراسر جهان جدا برخورد همراه خود.

عالی حساب کاربری تأیید شده در توییتر متعلق به محل کار ارتباطات راهبردی نیروهای مسلح اوکراین علاوه بر این گفتن کرد کدام ممکن است سلاح شیمیایی «علیه سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنظامیان اوکراینی در ماریوپل»استفاده شده با این حال عمیق بیشتری حاضر نشده است.

تاکنون هیچ مدرکی اجتناب کرده اند گردان {وجود ندارد} آزوف هیچ حمله شیمیایی برای تایید این حمله حاضر نشده است.

اگرچه رهبران ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب قبلا روسیه هشدار داده است کدام ممکن است قابل دستیابی است در جاری کنار هم قرار دادن شدن مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند سلاح های شیمیایی در اوکراین باشد، با این حال مسکو قالب های استفاده اجتناب کرده اند سلاح های شیمیایی را رد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را به این سیستم ریزی برای چنین حمله ای علیه نیروهای روسی متهم کرده است.

رژیم لاغری سریع