خطیب نماز عید فطر تهران: ارتباط با خدا کمتر از معیشت نیست، در کتب درسی تجدید‌نظر شود/ کنترل شبکه های افسار گسیخته، جزء مطالبات ما از مسئولان است
این نوع گرانی و فشار معیشتی در تراز و شان این دولت انقلابی نیست.

رژیم لاغری سریع