خودمان کناره‌گیری کردیم! – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، سید صولت مرتضوی کسب اطلاعات در مورد انگیزه کناره‌گیری او را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسن رضایی اجتناب کرده اند کمیسیون مالی مقامات، اظهارکرد: در پی تخلیه متنی کسب اطلاعات در مورد اصلاح ساختار کمیسیون مالی مقامات، متاسفانه گمانه‌زنی‌های سلیقه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناروایی اجتناب کرده اند سوی برخی اجتناب کرده اند رسانه های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی {در این} اتصال مطرح شد کدام ممکن است مورد نیاز است رئوس مطالب ماوقع را به اطلاع مردمان برسانم.

وی افزود: در یکی اجتناب کرده اند کلاس ها مقامات، بحث حضور اعضای مقامات در کمیسیون های مربوطه صورت گرفت کدام ممکن است من می خواهم راهنمایی دادم به نظر می رسد مانند است انواع اعضای کمیسیون ها منصفانه مقدار بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارد کدام ممکن است اعضای کمیسیون ها اصلاح شوند. من می خواهم عضو ۲ کمیسیون زیربنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی مقامات بودم. لازمه حضور در کمیسیون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارنظر کارشناسی تحقیق پیش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقت گذاری کافی در کمیسیون هاست این دلیل است من می خواهم تقاضا کردم  کدام ممکن است اجتناب کرده اند عضویت کمیسیون مالی خارج شوم. آقای محسن رضایی معاون مالی رئیس جمهور هم  تقاضا خروج اجتناب کرده اند کمیسیون مالی را تذکر به مشغله فراوان کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود امکان مراقبت از کلاس ها کمیسیون مالی مطرح کرد.

مرتضوی شکسته نشده داد: اصلاح آیین نامه به مصوبه هیات وزیران خواستن داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای مخبر این مصوبه را ابلاغ کردند ولی متاسفانه برخی رسانه ها استفاده ناصوابی اجتناب کرده اند این مصوبه کردند.

وی در طولانی مدت ذکر شد: همچنان آقای رضایی همراه خود تمام قوا در بخش معاونت مالی ریاست جمهوری  را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم دبیری شوراهاو جلساتی کدام ممکن است بر عهده وی است، حضور دارد  را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات کمتر از استفاده را اجتناب کرده اند وی ممکن است داشته باشد.

رژیم لاغری سریع