داستان همسر یک رئیس درباره زنان لباس خواب در جامعه


مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: آزادی زن در نظام عقلانیت اسلامی در راستای رشد اجتماعی زنان است.

جمیله علم الهادی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و همسر رئیس جمهور در اختتامیه جشنواره ملی پوشاک اصیل ایرانی اسلامی گوهرشاد به تبیین جایگاه عفاف در جامعه اسلامی پرداخت و به بانوان اشاره کرد. . به عنوان فعال اجتماعی فعال گفت: در تاریخ کشورهای مسلمان از جمله ایران، عفاف و حجاب با سیاست پیوند خورده است که در واقعه گوهرشاد دیده می شود.

وی با توجه به اینکه قرآن کریم از حجاب به عنوان یک آزمون اجتماعی یاد کرده است، به صبر و حوصله گروه های مردمی و فرهنگی مروج عفاف و حجاب که در جشنواره گوهرشاد مورد ارزیابی قرار گرفت و اینکه شخصاً موضوع عفاف را منافات دارد، بیان کرد. رویکرد الهی در حکومت داری.می دانست

وی در بخشی دیگر از سخنان خود که مستقیما از شبکه های رادیویی و خبرگزاری ها پخش شد، تاکید کرد: زنان به درستی و با صدای بلند آزادی می خواهند و برای این منظور ابتدا باید تکلیف خود را روشن کنیم که آیا آزادی و حقوق زنان فقط یک فرد است. موضوع یا یک چیز کلی؟

یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تاریخچه نگاه غرب به مسائل زنان گفت: غربی ها زنان را حبس می کردند و امروز زنان را کنار می گذارند تا جایی که امروزه زنان در برخی از نقاط جهان در عمومی با لباس خواب

علم الهادی در پایان تصریح کرد: برای تعریف آزادی زن و نوعی کنشگری ابتدا باید تفکر و نظام عقلانی خود را تعریف کنیم و تاکید کرد: آزادی زن در نظام عقلانی اسلام در راستای رشد اجتماعی زنان است. .