داشتن پسر عمو یا پدربزرگ و مادربزرگ مبتلا به سرطان روده بزرگ خطر شما را افزایش می دهد

Go to top