داماد حسن روحانی: رئیس جمهور دفتری به آقای روحانی نداد، رهبری دستور دادند دفتری به رئیس جمهور سابق اختصاص دهند/ این ساختمان نزدیک منزل آقای روحانی است – پایگاه خبری مدارا


کامبیز مهدی زاده داماد حسن روحانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری مدرا وی با اشاره به موضوع تخصیص سمت برای رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم گفت: آقای روحانی پس از پایان ماموریت خود چندین جلسه و جلسات را با اعضای کابینه خود در داخل کشور برگزار می کرد و با توجه به اینکه کلمه عرف و قاعده باید برایش منصبی تعیین کرد آنچه ندادند دادند.

وی افزود: واگذاری مناصب به رؤسای جمهور امری کاملاً عادی است که برای برخی افراد متفاوت بود به طوری که در برخی موارد بنیاد مستمندان، دفتری در اختیار روسای جمهور قبلی قرار خواهد داد

مهدی زاده ادامه داد: درباره آقای روحانی; دولت سیزدهم و شخص آقای رئیسی چنین کاری نکردند که در نهایت بنا به دستور رهبر معظم انقلاب و حواشی بعد از آن از سوی دولت به عنوان دفتری در کنار بیت آقای روحانی به ایشان واگذار شد. . از دفتر پیشرو