ددار امام جمعه تهرانبهگزارش شانا با واگذاری بنیانگذار شرکت ایران درایی، محمدرضا زهیری، مدیر عامل گروح، بنیادهای دریایی، جریان در بازاد، با نظرات خود.

ما اوزود: گروه کجاست، نهتنها بری صنعت نفت، بیلکه بری جمهوری اسلامی ایران، یک درایی، آرزومند است و در زمان تحریم، روزگاری، که هچ کوشاری، حاضر در بنای اسکوهای پارس، نبودیل جنوبی، شرخار، شاناور، غربیا شاناور بیش ۲۰ اسکوپ با وزن بیش ۲۵۰۰ تن رادر راستای توسعه صنعت نفت کاشور بنای کرد.

مدیر، گروو، دارای مؤسسات، اوج فعالیت مردم کشور، اهالی مهندسی و سخت، مؤسسات درایایی، ایران، رأس سال ۸۸، دکتر پروش صح ۱۳، ۱۴، ۱۷ ، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ ام.

اهمیت فعالیت کجاست شرکت کجاست ترافیک دار صنعت نفت کوشور پا میدان بار اهمیت، گازی پارس، جنوب کردستان اعلامیه: گازی پارس جنوبی پا، به مساحت ۹۷۰۰ کیلومتر مربع، قایق بادبانی سوم، ۳ مارس مرز (۰۵) اسفند) (حریم مرزی) قطر با مساحت ۶۰۰۰ کیلومتر مربع تصمیم درد ۷۰ د.

مدیر عامل

Zuhairi Mahmtrin Darayyi Ein Gruh Ra Nervi Insani Khawnd and Gift: Alawah Bir Nervi Insani, AZ DARAYI HIGH PHYSICI GROVE TASISAT DARAYI, METOWAN BAH SHENAWRI BAGH GHAGIL AHRI TARGHIEL AHRI TARGHIEL Radharah eardharah 50 ast ke aktar lah ghazhari hai pars south of pars az su njam rashideh ast ke dar INDAH NAZDIK, Agra 6 line 1 lulah az lah lah vazha Shanawer Anjam Khowahid Shed.

ما اینجا در تنمندی هستیم که در شهر بخش، حفاری، دریا، عشارات، کرد و افزود ردیف است: انشاءالله به عنوان نماد ایران، جایی است برای گسترش ایران اسلامی، واجب انجم. پروه، برای کشورهای، دگر نباشم.

آیت الله کاظم صدیقی، امام جمعه محقق تهران، در جریانین باززاده، بیانیه کرد: اسلام دین عدل، عقل و فرهنگ است. نخستین هدف است و دیگران هدف عدالت و انصاف و زندگی و ملاقات. کل دارایی متولیان عالم جلوه جودی درند قطره های از خداوند کریمند. کلانتری سختن خودمان هستیم چیست؟ ایمان به خدا، بائر به قدرت بیکران ق. علم قدرت اقیانوس ast. مومین،خودش چشمه انرژی است جان ایمان درد. به نظر برقراری آمنه خداوند قانون اساسی بابا تجهیزات دفاعی می توانم قوی باشم قوی باشم قوی باشم می ترسم. پول یونگ دو شمست. آگرا قدرتمند بودید کجا جرأت کردی جانج با شمره نخوهیند دشت. قوی باشید تا جینگ نشد. کجایید اسلام و دو طبیب قرآن کریم؟

ما فرمان بخش از سخنان، خود را اجرا می کنیم، نشان دادن یک کرد: مردم را در هما کراهی دولتی سهیم کنید. امام با عین آیدا پرچم راا مخلوط کرندند; استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. جمهوریت حر کاری انگم مدهید با گرد مردم انگام بدید. مردم عدالت می کنند کودتا تازه شروع شده کودتای مذهبی توحیدی کودتای اینسانیت آست میخوایم عین خدا جمال الله جلال الله شویم هارگا دیدکچوری ادعای اسلام درد و زیر کاوراست یقین دانید دروگ میگوید . یک اسلام آمریکایی، یک اسلام الهی، یک ایمان اسلامی، در مقابل پرچمش رابل‌کرد، یک قدرت سیاسی بدون قدرت اقتصادی، یک مخالف نامه، یک میواحد، حرف اول جهان، بازار، باید، دست، نیاز، واردات، خارج از بحث او، بشید، گل سرخ، اول، ن، شرقی، جمهوری مبتکر به عنوان اختراع خدادی، غلاف کبه، در مقابل گفته شاد، اتهام حکومت اسلامی! مردم مزاحم است، ما از آن بدمان می آید، دلیلش این است که ماست بودن ماست نداریم، جمهوریت یعنی همیش کاری میخواهید کنید با داست مردم، با یک ضرب المثل معروف: عسل انگشتتون راا باا با لایه چربی. Mardam Ra Ehsasat Mardam Ra Hamra Kneid, Mardam Ra Dar Tammam Karhay Doulati Tan Sahim Kneid. تاخدم، دلشون، فکریشن، جهت می جوییم، در مرداد، که به کوبا می رسد، و نتیجه نامیدن آن است، پس به عنوان مردم، جیدانشدان، مردم، بودن، فطرت مردم، رحیمیشه، با جهاد، تبیین، حمرا. نید.

امام جمعه معقت تهران، اعلام کرد: ناجه دشتن، مردم، به ایه، مردم، مردم، را با این قدرت بیاد با هم، دست ما را، بجیرد که در آن جبهه اداره کنیم، جبهه مدیریت کنیم، جبهه «بعان»، «واقعیت اداره»، خدامردم پاآرچان، بودکا، کشورخودشان، بهترین دفاع از کنند بدون شارژ بدترین منطقه چیست؟ ناخیر هاما جهان را ن پرداخت با خودمان همرا کنیم و کجاست کار شادنی آست، اینکه دنیا را راتا کنیم زندهگی در سای اسلام شیرین زندگی آرامش اطمینان واقع بینانه با همدیگر در اور آفار ی ترابی سری اسلام بود که بشود جهد که تشکیل. جبهه دار آن نژاد، خون و قرایشای پارتیزان، مطلقاً لانه متره، هدف درند و برای رایدن است که همدیگر را کمک می کند.

صدیقی گفت: کرشمه زیر پرچم ولایت فقیه نیابت امام عصر ارواحنا فداه فدای چه فخر علم من، افتخار من مهارت و کفایت من و کفایت من ولایت فقیه نیابت امام عصر ارواحنا فداه. راز سفر مواز نش پان خانون فرمودانند: دخسالت استکه برتر آز در آشیانه ایمان به او به نیکی منفعت و سود مردم عمیدوارم در گروه در ارسا متفاوت سرمد بشید. بخشی از مجاهدین در راه خدا توسط بیاد و خداوند جماعت راع جمع آوری شد بادارد عیتار عیتار اذان تور کیند و او رز پیش بشارتی جدید را به عنوان شاما دریفت کنیم ارائه کردید.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/