در بدبختی، عصبانیت، فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید غم چه می خوریم؟


جمعه ۲۶ آوریل ۱۴۰۱-۵:۲۲

روح و تغذیه

تهران (پانا) – وقتی استرس دارید، تخلیه هستید، کم خواب هستید هر دو ۹، دچار استرس می شوید، هر حالت روحی اشخاص حقیقی خواستن به خورده شدن صحیح دارد.