در دسترس بودن نفت روسیه کمتر اجتناب کرده اند ۱۰ میلیون بشکه در روز بود۲ تأمین آگاه در روز سه شنبه ۲۳ آوریل گفتند کدام ممکن است ساخت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میعانات گازی روسیه در روز دوشنبه (۲۲ آوریل) به کمتر اجتناب کرده اند ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش کشف شد کدام ممکن است زیرین ترین مرحله اجتناب کرده اند جولای ۲۰۲۰ {به دلیل} تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {محدودیت ها} بود. لجستیک مانع خرید و فروش ملت شد.

ساخت نفت روسیه در بحبوحه تحریم های غرب به خاطر عملکرد مسکو در اوکراین خرس فشار نزولی زیادی قرار گرفته است.

آمریکا ماه قبلی ممنوعیت واردات نفت اجتناب کرده اند روسیه را گفتن کرد، در حالی کدام ممکن است تحریم ها علیه موسسات پولی مسکو، پردازش صنوبر های نفتی روسیه را همراه خود اشکال مواجه کرده است.

به آموزش داده شده است این دارایی ها، معمول ساخت نفت روسیه اجتناب کرده اند اول آوریل به همان اندازه ۱۱ آوریل بیش اجتناب کرده اند ۶ نسبت کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۱۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ هزار بشکه در ماه مارس به ۱۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

محمد سانوسی بارکیندو، دبیر کل گروه کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، روز دوشنبه به افسران اتحادیه اروپا ذکر شد کدام ممکن است تحریم‌های حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آتی علیه روسیه می‌تواند یکی اجتناب کرده اند بدترین شوک‌های در دسترس بودن نفت را تحمیل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متفاوت در دسترس بودن نفت در مسکو شود. غیر بالقوه است.

معاون نخست وزیر روسیه، الکساندر نواک، پنجشنبه ۱۸ آوریل گفتن کرد کدام ممکن است ساخت ۴ به همان اندازه ۵ نسبت کاهش خواهد کشف شد.

به گزارش رویترز، ساخت نفت روسیه در روز دوشنبه به ۹.۷۶۰ میلیون بشکه در روز رسید کدام ممکن است زیرین ترین مرحله اجتناب کرده اند جولای ۲۰۲۰ است. در آن نقطه در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا {به دلیل} شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۹۳۷۰ هزار بشکه در روز رسیده بود.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/