در پی اقدام سربازان گمنام امام زمان (عج) را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری ۸ تن اجتناب کرده اند کارگران مقامات


دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب شهرستان اهواز ذکر شد: تقاضا افتادگی این کارگران مقامات اجتناب کرده اند سمت هایی کدام ممکن است در اختیار دارند صادر شده است.

دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب شهرستان اهواز ذکر شد: تقاضا افتادگی این کارگران مقامات اجتناب کرده اند سمت هایی کدام ممکن است در اختیار دارند صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، صادق جعفری الشغنی دادستان کل اهواز ذکر شد: در راستای کشتی همراه خود مفاسد مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه گزارش دریافتی اجتناب کرده اند اداره کل دانش خوزستان متنوع اجتناب کرده اند کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اهواز ادعا کردند. اداره بدست آمده رشوه اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی مختلف، جعل اسناد دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند اسناد مجعول جهت واگذاری اراضی دولتی به اشخاص حقیقی گمشده صلاحیت، موضوع به یکی اجتناب کرده اند شعب بازپرسی ارجاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت ویژه در اصل کار قرار گرفت.

وی افزود: همراه خود انجام تحقیقات مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج)، جرایم {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن برخورد همراه خود متهمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگرداندن اموال دولتی به بیت المال، کیفرخواست صادر شد. صادره برای هشت نفر اجتناب کرده اند کارگران وزارت امور خارجه. اداره راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی.» برخی اجتناب کرده اند دلالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذی نفعان نیازمند افتادگی کارگران مقامات اجتناب کرده اند سمت شخصی شدند.

رژیم لاغری سریع