دستور کار در مذاکرات به خوبی پیش {می رود}


رئیس انقلاب اسلامی همراه خود ردیابی به اینکه در این سیستم های عملیاتی نباید مذاکرات هسته ای به طور کاملاً قطع شود، گفتند: در مذاکرات کار به خوبی پیش {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه مذاکره کننده رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای برتر ایمنی سراسری است. دیگران مطلع می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری تبدیل می شود.»

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ، رئیس معظم انقلاب اسلامی عصر در این زمان (سه‌شنبه) در دیدار مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام، تعمیر تمام مشکلات ملت را بر اندازه مختلف مانترا سال تاکید کردند: نظام اقتدار جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای گوناگون آن، بخش‌های مختلف ایران را به الگوی جذابی برای ملت‌ها تغییر کرد، عصبانی کردن افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشتن بافت مصیبت جفا به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب است.

وی همراه خود شناخت اجتناب کرده اند بیداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرکات کودکان فلسطینی در سرزمین های اشغالی ذکر شد: این تحرکات آرم داد کدام ممکن است فلسطین همراه خود وجود امتحان شده های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروانش خشمگین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فضل الهی پیروزی باقی مانده نصیب فلسطینی ها احتمالاً وجود خواهد داشت. افراد فلسطین.”

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای سخنان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خاص طرفدار‌های غیر سکولار، دعوت به آیات قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استغفار همراه خود نیت خالصانه، تهذیب غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت الهی در اقامت شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز در جهان‌های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی فشرده شدند.

وی استغفار را چه اجتناب کرده اند ارتکاب فعل حرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اجتناب کرده اند عدم انجام واجبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصراف فعل حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: متعدد اجتناب کرده اند ما مسئولین به توضیحات مختلف دچار انصراف قیود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام ندادن تکالیف می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند {در این} زمینه دردسرساز گیر است. .» توبیخ شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پاسخگویی در نظام اسلامی را نامشخص توضیح دادن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: در نظام‌های سیاسی دنیا، مسئولان اجتناب کرده اند افراد زیر سؤال می‌توسعه، با این حال در نظام اسلامی علاوه بر این افراد، مسئولان نیز تابع مهم‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین آنها هستند. سؤالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توبیخ های با کیفیت صنعتی اجتناب کرده اند جانب خداوند».

وی همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند حضور جسورانه کودکان در اداره نظام، همه مسئولان را به مراقبت مناسب اجتناب کرده اند ۲ آسیب مهم «غرور» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «عقب کشیدن» دعوت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: سربلندی {به دلیل} جایگاه، موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی است. در شناخت اجتناب کرده اند تذکر خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر تأمین عکس «مقدمه شکست» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مقدمه فروپاشی درونی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری» انسان {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحمیل فانتاسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکبر، در کنترل افراد را اجتناب کرده اند شخصی بیگانه می‌سازد.

رئیس انقلاب اسلامی دومین آسیب را «عقب کشیدن» خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: «غرض ورزی به معنای بن بست در امور است کدام ممکن است سطح مقابل غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطری است کدام ممکن است دشمنان به طرق مختلف در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بین مسئولان می کوشند بکارند. بعد از همه بر مقدمه خوب وعده کف دست نخورده است.» همراه خود نقشه دشمن این «استقامت» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تقوا» است. استقامت به معنای تخلیه نشدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصراف میدان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا نیز به معنای مراقبت اجتناب کرده اند حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت دشمن است.

رئیس انقلاب اسلامی همراه خود تأکید بر اینکه دایره تقوا فشرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهان‌های مختلف اجتناب کرده اند جمله اقتصاد، دیپلماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی اهمیت خاص شخصی را دارد، گفتند: در این زمان افراد را عصبانی می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت افتادگی را در گروه القا می‌تدریجی. ظلم.» افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت خوب انقلاب است.

وی همراه خود ردیابی به برخی شاخص های عقب کشیدن در بخش مالی ذکر شد: مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی موجود است با این حال قابل رفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبنای تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب کردن وضعیت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت های آن نباید تنها شاخص های مالی باشد، اما علاوه بر این باید آنها را رفع کرد. آنها نیاز دارند.” سایر سیگنال ها را باید در تذکر گرفت.» همراه خود هم وزن کنید.

رئیس انقلاب اسلامی افزودند: همراه خود وجود اسبابک ها عقب کشیدن در اقتصاد، سیگنال های موفقیت {در این} زمینه دیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی آن تاب آوری اقتصاد ملت به سمت تحریم های بی سابقه است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، خودکفایی در برخی زمینه‌ها اجتناب کرده اند جمله ساخت شش نوع واکسن کرونا، بدهی‌های خارجی نزدیک به صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت آموزشی، اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در زمینه‌های مختلف را اجتناب کرده اند تولید دیگری سیگنال‌های موفقیت برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند الگوی‌های موفقیت: مدیریت روان بر تکنیک مدیریت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخلاف برخی اجتناب کرده اند ملت ها، همراه خود وجود همه دشمنی ها، اداره ملت به صورت قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون خواستن به اقدامات فراقانونی انجام می شد.

وی خاطرنشان کرد: این خواص مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات عکس مشابه افزایش عمق استراتژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد غیر سکولار ایران در قلمرو، جمهوری اسلامی را به الگوی ای جالب تغییر کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: دشمن به طمع شخصی سخنان بدی را خاص می‌تدریجی کدام ممکن است قبلاً مشاوره شد، با این حال عدم صحت همه آنها بعداً ملایم شد، مشابه سخنان صدام در ابتدای درگیری تحمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول حمله به تهران. خوب هفته هر دو تعدادی از سال پیش.” خوب دلقک آمریکایی ذکر شد ما در تهران کریسمس را جشن می گیریم.

رئیس معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند: این موضوع فوق العاده مهمی است کدام ممکن است نباید فراموش کرد کدام ممکن است آمریکایی‌های سرافراز گستاخانه اعتراف می‌کنند کدام ممکن است فشار حداکثری بر ایران شکست خورده است.

رئیس معظم انقلاب در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به برخی بازخورد مبنی بر عدم تطابق ۲ مشخصه «اطلاعات» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اشتغال‌زایی»، گفتند: همراه خود پیشرفت، مناسب است. فناوری، خواستن به نیروی انسانی کاهش می‌یابد، با این حال در شرایط ملت ما کدام ممکن است قابلیت‌های بسته هر دو نیمه تعطیل زیادی در بخش‌های زیرین‌دستی موجود است، صدق نمی‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحمیل ساخت {در این} بخش‌ها، جایگزین‌های شغلی تحمیل می‌شود. تکثیر کردن.

وی نتیجه ساخت سود های شناختی را آسانسور {نیروی کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکارگیری کودکان تحصیل کرده دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: متاسفانه سهم بالایی اجتناب کرده اند فارغ التحصیلان ملت در منطقه های غیر مرتبط همراه خود منطقه تحصیلی شخصی مشغول به کار هستند – مشاغلی کدام ممکن است خوب ارزش بی معنی دارند.

مشاور آموزشی آیت‌الله خامنه‌ای ناگزیر به رئوس مطالب استانداردهای کیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص‌های از واقعی برای پذیرش نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: «افزایش انواع نمایندگی‌ها کافی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا شاخص‌های حیاتی عکس مشابه نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش خوب ارزش پول خارجی موجود است». تحمیل اشتغال، قابلیت صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا پذیری.

مقام معظم مدیریت همراه خود تاکید بر اینکه رشد نمایندگی های اطلاعات بنیان باید بر مقدمه انتخاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازسنجی بر مقدمه رفع مجموعه مشکلات ملت باشد، گفتند: بخش هایی مشابه نفت، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن کدام ممکن است دارایی ها ارزشمند دولتی را صادر می کنند بالاست. با بیرون خوب ارزش افزوده همراه خود نپخته فروشی.

وی افزود: متاسفانه چرخ دنده اولین ملت همراه خود قیمت بودجه صادر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصول باقی مانده همراه خود قیمت های بالا وارد تبدیل می شود در حالی کدام ممکن است همراه خود ساخت اطلاعات باید این توسعه اصلاح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصول باقی مانده ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادر شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای علاوه بر این بر حمایت مقامات اجتناب کرده اند نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان تأکید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: مقامات عظیم‌ترین بلعیدن‌کننده در ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصداق مناسب حمایت دقیق مقامات اجتناب کرده اند کسب‌وکارهای اطلاعات‌بنیان، جلوگیری اجتناب کرده اند واردات بوتلگ است.

مقام معظم مدیریت نیاز تدوین این سیستم هفتم رشد را حیاتی دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: این این سیستم قرار بود سال قبلی تدوین شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند امسال اجرایی نمی شود، با این حال امسال مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس باید امتحان شده کنند به همان اندازه این سیستم تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب شود. این سیستم هفتم رشد نظام عمومی این سیستم هفتم سیاستمدار».

وی نیازمند شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر مورد پسند ماندن شناخته شده به عنوان شاخصه های اجباری برای هر در کنترل در نظام اسلامی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: دیدن هر دو گوش دادن به واقعیت ها در میدان هر دو اجتناب کرده اند دارایی ها موثق زمینه ساز این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام دقیق تبدیل می شود.

حضرت آیت الله خامنه ای {در این} زمینه افزودند: گاهی افراد دوره ای به رسمیت می گویند کدام ممکن است مشاوران مجرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک نمی شنوند.

وی همراه خود ابراز نارضایتی اجتناب کرده اند عدم اجرای پوشش های عمومی دستور ۴۴ تاکید کرد: مقامات همراه خود اجرای این پوشش ها ممکن است اقتصاد ملت را بر دوش افراد قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اجرای پوشش ها، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت دهی فوری مشکلات را رفع تدریجی.

رئیس معظم انقلاب همراه خود ردیابی به کشورهایی کدام ممکن است با بیرون نفت انبساط مالی دارند، افزودند: حدود صد سال است کدام ممکن است نفت در ملت فوق العاده اعتیادآور است، مشابه دارویی کدام ممکن است باید معامله با شود.

وی اقتصاد با بیرون نفت را خوب هدف بلندمدت عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: حداقل ۲ مقامات همراه خود پاسخگویی هشت ساله باید برای تعمیر این اشکال امتحان شده کنند بعد از همه اگر اجرای اقتصاد با بیرون نفت در شبیه به روز تحریک کردن شود. ” در این زمان ملت خاص {خواهد بود}.”

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همراه خود ردیابی به توجه‌اندازهای مطرح‌شده دانستن درباره برخی جایگزین‌های ارزی، گفتند: باید مراقب باشیم کدام ممکن است اگر فرصتی موجود است، درآمدها صرف واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات زیرساختی مشابه حمل‌ونقل خیابان‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریلی، نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان نشود. نوسازی اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه ها همراه خود کشورهای همسایه ارتباط برقرار می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال مهم آب را رفع می تدریجی، خوشبختانه مقامات در بحث آب کار خوبی را تحریک کردن کرد، با این حال رفع این اشکال خواستن به قیمت دارد.

رئیس شورای اقتصاد شورای اقتصاد رهبران را فرصتی مهم برای متعهد شدن گزینه ها اجباری دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این شورا در مقامات قبلی همراه خود تعدادی از اصل کار مهم اجتناب کرده اند جمله اصلاح ساختار بودجه، رفع اشکال بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تشکیل شد. تحریم ها. ممکن است باید اجتناب کرده اند این قابلیت نهایت استفاده را ببرید.

رئیس انقلاب، موضوع سنت را فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درهم آمدن است مجاهدان خوب دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: فرهنگسراهای مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان زیبایی شناختی کدام ممکن است به یاری خداوند در مرحله بزرگ ورزش می کنند، باید سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم را شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید علنی کنند. توجه آنها به ورزش های روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ul.

حضرت آیت الله خامنه ای همراه خود ردیابی به جهت گیری خوشایند دیپلماسی ملت تأکید کردند: مسئولان تحت هیچ شرایطی در موضوع هسته ای تعلل نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه واقعیت های ملت برای رفع مشکلات این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدبیر کنند.

وی همراه خود خاص اینکه مذاکره کنندگان انقلابی، مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشور هستند، افزود: وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره کنندگان گزارش های مفصلی را به امکانات خانه حاضر می کنند. نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار تذکر با توجه به انجام آنها با توجه به اینکه با بیرون تردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدبینی باشد اشکالی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است توده ها مشاوره ام باعث تضعیف اجزا بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانی شدن افراد نمی شود.

رئیس معظم انقلاب همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند از دوام گروه مذاکره کننده به سمت زورگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیاده خواهی گفتند: می گذرد.

مقام معظم مدیریت در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی اجتناب کرده اند بیداری، حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کودکان فلسطینی در سرزمین های ۱۹۴۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میانه سرزمین های اشغالی شناخت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: این تحرکات آرم داد کدام ممکن است فلسطین همراه خود وجود امتحان شده ها همچنان خشمگین است. گروه ملل متحد. ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروان آن را فراموش نخواهند کرد” تداوم حرکتهای کنونی بحمدالله این پیروزی باقی مانده برای افراد فلسطین {خواهد بود}.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای علاوه بر این در طرفدار‌های رحمت‌آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرخواهانه شخصی به افسران سعودی اجتناب کرده اند شجاعت افراد مظلوم یمن تجلیل کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: چرا درگیری را شکسته نشده می‌دهید کدام ممکن است می‌دانید شانسی برای پیروزی ندارید؟ راهی برای خروج اجتناب کرده اند این کشتی پیدا کنید.

وی منقل بس جدیدترین در یمن را فوق العاده خوشایند توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اگر این هماهنگی در واقع اجرا شود، ممکن است شکسته نشده پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد یمن بی شک همراه خود امتحان شده، شجاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار خودشان پیروز خواهند شد. رهبران آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند به مستضعفین کمک تدریجی.» کرد.

مقام معظم مدیریت در فینال طرفدار شخصی به مسئولان ملت فرمودند: جایگزین پاسخگویی فوق العاده زودگذر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ساعت قدر آن را می دانیم.

طرفدار دوم رئیس انقلاب پرهیز اجتناب کرده اند حاضر بود.

وی افزود: تضاد منافعی کدام ممکن است همه اجتناب کرده اند تقبیح آن می گویند ۹ تنها در بخش اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بین ملاحظه افراد به ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به مصالح نهایی ملت تضادی موجود است باید اجتناب کرده اند شخصی توجه پوشی کنیم. چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به مصالح نهایی».

طرفدار رئیس معظم انقلاب به مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس برای رعایت ردیابی ها قطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت در حدود وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات، فینال طرفدار مقام معظم مدیریت به مسئولان کشوری بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیس‌جمهور در ابتدای این دیدار، گفتمان مقامات را گفتمان انقلاب اسلامی برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مولفه‌های شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر {تأکید کرد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد:

رئیس جمهور «کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار» را مهمتر اجتناب کرده اند «این سیستم» دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود افزایش تهیه واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری اشخاص حقیقی، خرید و فروش همراه خود تنظیم محسوس شرایط یک بار دیگر رشد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروازهای نوروزی امسال رشد خوبی به در کنار داشت. جهش

آقای رئیسی مقابله در نظر گرفته شده همراه خود کسری بودجه ۱۴۰۰ را اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات مقامات در ۸ ماه قبلی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در این} مدت امتحان شده کردیم ساخت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین را افزایش دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات نفت را نیز افزایش دهیم. شناخته شده به عنوان افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی اجتناب کرده اند کسری بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل پول.” اجتناب اجتناب کرده اند تورم

رئیس جمهور افزایش اختیارات استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن تعهد های نیمه تمام را اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های مقامات برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مدیریت تورم یکی اجتناب کرده اند این سیستم های بی نظیر مقامات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش های امکانات آماری آرم می دهد انبساط صعودی تورم متوقف شده است. توسعه نزولی تحریک کردن شده است.”

آقای رئیسی باور شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود اجزا فساد اجرایی را یکی اجتناب کرده اند رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های اساسی مقامات عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مصوبات پروازهای قلمرو ای همراه خود اعتبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برنامه خاص اجرا تبدیل می شود.

آقای رئیسی اقدامات زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی برای کاهش آسیب های اجتماعی را اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات مقامات عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای مقامات حاصل کار جمعی همه نیروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها است کدام ممکن است همچنان نیازمند این همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق هستیم.

رئیس جمهور مهمترین تعهد مقامات را افزایش امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد افراد دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود انسجام سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی دارد دارایی ها خانه دشمن عصبانی تبدیل می شود. چون آن است توده ها مشاوره ایم مذاکره جای شخصی را دارد با این حال برجام یکی اجتناب کرده اند امتیازات ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت هیچ شرایطی نان افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد ملت را به هم وصل نمی کنیم.