دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان


دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ – ۰۷:۰۴

رز چنزدهم، ماه رمضان

تهران (پانا) – دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان به رئوس مطالب زیر است.

در دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان.

شناسایی خداوند بخشنده

خدایا مرا {در این} امر یاری فرما به همان اندازه همراه خود نیکوکاران موافق باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا اجتناب کرده اند معاشرت همراه خود بدکاران در اطراف ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رحمت شخصی به منزل انتخاب گیری برسان به خدای شخصی ای خدای صاحبان جهان

خدایا کمکم کن به همان اندازه همراه خود نیکوکاران تخفیف کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا در آن اجتناب کرده اند مصاحبت در اطراف ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن همراه خود استعداد به سوی خانه سلام، خدای باشی پرستش جهانیان، جایگاهی ده.

رژیم لاغری سریع