دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان / اوقات شرعی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، روزهای شرعی هفتمین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان مصادف همراه خود چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه در افق تهران به رئوس مطالب زیر است:

اوقات شرعی در لحظه تهران:

اذان صبح ۰۵:۰۷

{طلوع آفتاب} ساعت ۰۶:۳۵

ظهر اذان: ۱۳:۰۵۴

اذان مغرب ۱۶:۴۴

شب آفتاب ۱۹:۳۶

اذان مغرب ۱۹:۵۴

عشاء اذان ۲۰:۴۴

Midnight Canon 00:21

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

به تماس گرفتن الله الرحمن الرحیم

خدایا دانه بندی متحد در آن خیرخواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزجار متحد در آن فسق نافرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منع همراه خود ممکن است در آن شوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه همراه خود کمک ممکن است هر دو تسکین سوال کردن.

خدایا مرا {در این} ماه نیکو گردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند گناهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نافرمانی هایم متنفر باش را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یاری ممکن است شوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه برانگیز. در آه باشی فردریک دادخوانان.